אאא

חברי מועצות גדולי וחכמי התורה של דגל התורה וש"ס השתתפו אמש (שלישי) בשמחת החתונה לנכד הגאון רבי אשר הכהן דויטש, מראשי ישיבת פוניבז'.

החתן הוא בן לחתנו הגאון רבי שלום הלל צבי קרשינסקי, מראשי ישיבת 'עטרת שלמה' בירושלים ונכד לגאון רבי מרדכי דב קרשינסקי, ראש ישיבת 'עיון התלמוד', הכלה היא בתו של הרה"ג רבי משה שלזינגר, רו"כ אהל משפט.

בין המשתתפים בחתונה: הגרמ"צ ברגמן, הגר"ש בעדני והגרמ"י שלזינגר ר"י קול תורה.