אאא

חברת הכנסת עומר ינקלביץ' ממפלגת "כחול לבן" המקורבת לחסידות קרעטשניף, כתבה מכתב ניחומים לכ"ק האדמו"ר מקרעטשניף בשל פטירת אחיו כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצ"ל.

במכתב כתבה ינקלביץ': "יחד עם כל בית ישראל אני כואבת לכתו של אחיכם, האדמו"ר רבי ישראל ניסן רוזנבוים זצוק"ל, לאחר ייסורים קשים ומרים אשר נמשכו שנים ארוכות".

עוד כתבה: "האדמו"ר זצ"ל קבע את מושבו בבירת הנגב, קרית גת, שם הפריח את השממה הרוחנית, הקים משפחה וקהילה לתפארת, הרביץ תורה לשמעי לקחו וקירב אלפי יהודים לאביהם שבשמים".

"רבבות המלווים והמנחמים בשבוע אחרון, משקפים את מי שהיה האדמו"ר זצ"ל בימי חייו - מגדלור של תורה, גמילות חסדים וקירוב לבבות, בדרך ארץ, צניעות ואהבת ישראל אמיתית".

את מכתבה סיימה: "וכל בית ישראל ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'. איתכם באבלכם הכבד". מכתבה של חברת הכנסת לאדמו"ר.