אאא

יממה לפני שהמריא חזרה מארץ ישראל לארה"ב, ערך האדמו"ר מסאטמר מעמד חלוקת כספים לארגונים הפועלים נגד גיוס חרדים לצה"ל. לפי מידע שהגיע ל'כיכר השבת', הוא חילק קרוב למיליון דולר לחמישה ארגונים שונים.

באירוע, שהתקיים ביום רביעי שעבר באולם תמיר בירושלים, נאם האדמו"ר במשך דקות בודדות, במהלכם הספיק להשוות את צה"ל לעמלק, שטענה כי הם מחפשים דווקא את הנחלשים - החלשים שבשולי החברה.

תיעוד מנאומו החריף של האדמו"ר הגיע לידי 'כיכר השבת', והוא מובא כאן בתרגום חופשי מאידיש לעברית.

האדמו"ר פתח כי "כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. לכל נפש אחת מישראל יש כוח של עולם מלא, של כל הדורות שאמורים לצאת ממנו, דורות ודורי דורות, של כל קיום התורה והמצוות למקיים נפש אחת מישראל".

"אשריכם ישראל, יש לכם זכות עצומה של הצלת אלפי יהודים שהיו יכולים ח"ו ליפול ושם רוצים לעקור את שם ישראל, ועזרו להם להישאר יהודים יראי שמיים. זו זכות עצומה".

בשלב זה, השווה בין צה"ל לעמלק. "בטח זה גירא בעיניה דשטנא (חץ בעיני השטן), שנלחמים בכוח של עמלק, שרוצה לקרוע, לזנב את כל הנחשלים אחריך, שזה היה הכוח של עמלק שגם הוא חיפש את הנחשלים, את החלשים יותר. אבל הקב"ה אומר על זה זכור את אשר עשה לך עמלק, לא רק הנחשלים אלא לך כי עמלק הגיע לכאן לעקור את כלל ישראל ועל ידי עבודת הקודש שעושים כל יום פעולות להצלת נשמות יהודיות זו זכות עצומה".

לסיום בירך את הארגונים הפועלים. "שהקב"ה יעזור לכל אחד, בדרך כלל כתוב כי אדם שעושה חסד יש לו שייכות לזה והרגש לכך כי טבע האדם שכואב לו מצערו של האחר. אבל בכך שמסייעים לאנשים שלא מכירים ולא יכירו, רק כי הם בנים של הקב"ה, ופועלים לעזור לבנים של ה', בנים אתם לה' אלוקיכם, שהקב"ה יעזור שבזכות זה ישפיע לכל אחד שיהיה לו בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות בקדושה ובטהרה מתוך שמחה והרחבת הדעת. שנזכה, שהקב"ה יראה שכואב לנו מהצער של הבנים שלו, הוא יסייע לכל בני ישראל ונזכה לראות בקרוב בישועתם של ישראל, בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן".

כפי שכבר דווח ב'כיכר השבת', באירוע השתתפו דיינים מבית הדין של העדה החרדית, המשפיע רבי יעקב מאיר שכטר מברסלב, האדמו"רים מקהל חסידים וממשכנות הרועים, המקובל רבי אביש ציינווירט ורבנים נוספים.

בין היתר, לתרומות גבוהות זכו מרכז ההצלה ואיחוד בני הישיבות, כמו גם ארגונים נוספים, כאלו המזוהים עם חוגי העדה החרדית, ואחרים המזוהים עם הפלג הירושלמי.