אאא

מאות מתלמידי ישיבת פוניבז' התכנסו בחדר האוכל של הישיבה, לחגוג את מסיבת החנוכה כמידי שנה בהשתתפות ראש הישיבה ורבניה. 

במהלך דרשתו של הגר''ש מרקוביץ, חיזק את התלמידים שאינם משתפים פעולה עם גזירת הגיוס, ואינם מתייצבים אף לקבלת הפטור.

בתוך דבריו אמר: ''כולם יודעים, שאתם היחידים שעליהם עומד העולם, וחובה על כולנו לא להתפעל מכלום, לא לברוח משום פחד, לא מכלא, ולא מחפשים עצות, אלא רק מתחזקים, וזה לא שבחור אומר אני לא מוותר אלא אני עומד על זה, וזה הניסיון של הדור שלנו, כל אחד יש לו את הניסיון לבד, וזה 'האיש וביתו' שיש בחנוכה''.

כמו''כ הגאון רבי יונה זלושינסקי מרבני הישיבה שדיבר לבקשת ראש הישיבה על העניין בהרחבה יתירה וחיזק את התלמידים שאינם מתייצבים אף לקבלת הפטור.