אאא

מסכת נדה, דף ס"ד - בעברית: 

 

מסכת נדה, דף ס"ד - באידיש: 

 

מסכת נדה, דף ס"ד - באנגלית: 

 

מסכת נדה, דף ס"ד - בצרפתית:

 

מסכת נדה, דף ס"ד - בספרדית: