אאא

אבל בחסידות גור עם היוודע פטירתו של הרב החסיד ר' חיים לרנר זצ"ל, מדמויות ההוד בחסידות גור, ומי שהיה המשב"ק של האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זיע"א, בן 90 בפטירתו.

ר' חיים ז"ל נודע במשך השנים כאיש אמונו של האדמו"ר ה'בית ישראל', ואיש סודם של אדמו"רי גור לדורותיהם, ומכריו מספרים על ר' חיים ז"ל שלא דיבר לשון הרע מימיו, ובנוסף היה נוהג במשך כל שנותיו לשבת וללמוד בבית המדרש כבר בשעה 03:00 לפנות בוקר, כפי שתיקן בזמנו האדמו"ר ה'בית ישראל'.

מקומו של המנוח בבית המדרש של החסידות היה תמיד בסמוך לרבי, כדי שיוכל לראות את רבו מקרוב, ובזמן תקיעת שופר בראש השנה, היה ר' חיים נוהג לעמוד בסמיכות לאדמו"ר ממש.

בשנים האחרונות נחלש המנוח, ואף לקה בשמיעתו, ואף על פי כן לא ויתר על שום תפילה בבית המדרש, כולל בתקופה האחרונה.

המנוח השאיר אחריו את משפחתו להם דאג כל חייו, ואת חתנו הרב איצ'ה מאיר טאומן, מחשובי החסידים ומי שמשמש במשך שנים רבות כ'חוזר' על דברי התורה של האדמו"ר מגור.

מסע ההלוויה תצא בשעה 20:45 מבית המדרש גור ברח' ירמיהו, ותעבור דרך בית המדרש של החסידות ברחוב רלב"ח.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.