אאא

מאות תלמידיו של הגר"ש אלתר הגיעו בשבת האחרונה להשתתף בתפילות וה'טרינק' שערך לכבדו שבת חנוכה, בבית מדרשו הזמני, בסמינר בית יעקב שרחוב מנחת יצחק בירושלים.

בליל שבת, דיבר בפני תלמידיו והתייחס לנושא של רוב ומיעוט, והסביר מדוע הרוב לא נכנע למיעוט, בדרך של אמירה למדנית בנוגע להלכות חנוכה.

הגר"ש פתח בשאלה על המעשה בפח השמן, על פי הדין ביין נסך שאפשר לבטל יין האסור, ע"י ששופכים טיפין טיפין מיין נסך ליין של היתר, וכל טיפה בבואה ליין המותר בטילה ברוב והופכת להיתר, וכן הטיפה הבאה, וכך הלאה – "קמא קמא בטיל". ואם כן קשה מדוע לא הכשירו את השמן הטמא בפח שמן טהור באופן של "קמא קמא בטיל".

והתירוץ הוא שהרי כל עניינו של נס חנוכה הוא נצחון המיעוט על הרוב "רבים ביד מעטים", והיינו, שהמיעוט למרות היותו מיעוט חלש לא נכנע לרוב החזק ממנו, ונלחם בו במסירות נפש והצליח, כי נגד האמת הרוב לא משפיע כלום ואינו מבטל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בעדכוני דבר אמת, מהנעשה בקהילת הגר"ש, ציטטו את המשך דבריו, שהביא את נמעשה הידוע מהרבי ר' יהונתן אייבשיץ, ששאלו הכומר מדוע אתם היהודים לא נכנעים לגויים הרי הגויים הם הרוב ובתורתכם כתוב 'אחרי רבים להטות'?.

הסביר לו הרר"י שביטול לרוב שייך רק במקום ספק ואי ידיעה, ששם רוב יכול להיות הכרעה. אבל כשהאמת ברורה אין שום שייכות לכפור באמת מפני הרוב. וכך היהודים למרות היותם המעט אבל כיוון שהאמת ברורה להם והם צודקים אין שייך שיתבטלו ברוב הגויים.

"וזהו עניינו של חנוכה - תוקפו של המיעוט שלא נכנע לרוב מכיוון שהולך עם האמת. ואם כן בחנוכה גופא לא שייך להשתמש בהיתר של מיעוט בטל ברוב", אמר להם הגר"ש.