אאא

הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, השתתף הערב (ראשון) בהדלקת נר שמיני של חג החנוכה, כשלצידו יו"ר 'כחול לבן', ח"כ בני גנץ, שזכה לברכה אישית מהרב, שהוסיף וקרא לאחדות: "צריך לחזק את האחדות בעם ישראל, כולנו עם אחד, כולנו אחים, לכן אסור שתהיה פילוג בעם ישראל, אסור שתהיה הסתה נגד מגזר מסוים בתוך העם היהודי בעם ישראל. כולנו עם אחד".

"עם ישראל קיבל שני חגים בזכות האוייבים שלנו", פתח הרב הראשי את דבריו: "אנטיוכוס והמן. חנוכה ופורים. רומזים על זה "רשעים פ"ח לי" – פורים וחנוכה. יש הבדל בין פורים וחנוכה. בפורים רבותינו קבעו אחד ממצוות היום סעודת פורים, יש חובה לכל אחד ואחד לסעוד. בחנוכה אין מצווה לסעוד. כתבו הפוסקים – כל הסעודות בחנוכה נקראות סעודות רשות. נהגו לאכול סופגניות. כתב על זה רבינו מימון לפני 900 שנה אביו של הרמב"ם- זכר לשמן של בית המקדש. אבל אין תקנה לעשות סעודות בחנוכה.

"מה ההבדל בין פורים לחנוכה? ההסבר הוא שבפורים הגזרה הייתה על הגוף. גזירה להשמיד את כל היהודים, לכן תיקנו סעודה על הגוף. הגזרה הייתה על הגוף לכן סעודה על הגוף. בחנוכה היוונים לא ביקשו להרוג את עם ישראל, רצו להשכיחם תורתך, רצו שעם ישראל יהיה ככל הגויים. שלא יישאר זכר לעם ישראל".

הגר"י יוסף התייחס לחילולי השבת: "לצערנו הרב, מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, היו בעם ישאל כמה מתיוונים שסייעו ליוונים, שעשו תחבורה ציבורית בשבת, רצו להשכיח את הייחודיות של עם ישראל. "אתה בחרתנו מכל העמים". לכן אין סיבה לעשות סעודות בחנוכה, הגזרה הייתה על הרוח, לא על הגוף".

לדבריו: "בכל ההיסטוריה של עם ישראל היו שני סוגים מלחמות. היו מלחמות שרצו להרוג אותנו, כמו השואה הנוראה עם הנאצים הארורים, שרצו להשמיד להרוג ולאבד. אבל הייתה תקופה שהיו מלחמות על הרוח, לא להרוג אותנו, רצו להשכיחם תורתך.

"ברוך השם עם ישראל חזר לארצו וחי וקיים, וכל זה בזכות התורה הקדושה. שמרנו על התורה והמצוות, לא ככל העמים בית ישראל, עם ישראל הוא עם מיוחד, עם של הקב"ה ולכן שרדנו את כל המלחמות. צריך לחזק את האחדות בעם ישראל, כולנו עם אחד, כולנו אחים, לכן אסור שתהיה פילוג בעם ישראל".

הרב הראשי קרא למנוע הסתה: "אסור שתהיה הסתה נגד מגזר מסויים בתוך העם היהודי בעם ישראל. כולנו עם אחד. 'כולם אהובים וכולם ברורים' ריקנים שבה מלאים במצוות כרימון. הדרך שלנו זה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. הדרך שלנו זה לקרב את עם ישראל".

הגר"י יוסף סיפר לנוכחים: "עכשיו חזרתי מביקור ברוסיה ואוקראינה. כואב הלב לראות מה עשו שם הקומוניסטים במשך עשרות שנים, הרבה אנשים לא יודעים בכלל מה זה יהדות. כולם שם שכחו את היהדות שלהם, בגלל הקומוניסטים. אנחנו צרכים לדאוג להם, להחזירם בחזרה לחיק היהדות, להראות להם כמה התורה מתוקה.

"וגם פה בארץ, אותם אנשים שלא זכו להכיר את התורה, צריך לקרב אותם, להראות להם את היופי של התורה. כאשר מדברים איתם יפה הם מקבלים ושומעים את מה שיש".