אאא

בחצר הקודש קאליב ציינו השנה את חג החנוכה הראשון ללא הרבי זצוק"ל.

האדמו"ר וממשיך דרכו ערך מעמד הדלקת נר חנוכה בשילוב 'טיש' וסיום הש"ס בהשתתפות החסידים.

לאחר ההדלקה הסבו כולם לסעודה חגיגית, במהלכה כובד הגבאי המיתולוגי הרב חיים בנימין קירשנבאום, המוסר במשך עשרות שנים שיעור בדף היומי, בסיום הש"ס.

לאחר מכן ערך הרבי מעמד 'לחיים' כאשר לראשונה קם הרבי ממקומו ועבר בין החסידים כדי לברך כל אחד ואחד באופן אישי.

לקראת סיום נערך מעמד התחלת הש''ס, אותו התחיל  דומ''צ הקהילה הרה''צ ר' שמעון מנדלוביץ.