אאא

בחור ישיבה הגיש בקשה לדחיית שירות מצה"ל בשל מעמד "בן ישיבה", אך בשל מחסור בחתימה של 'ועד הישיבות', בקשתו נדחתה - הגם שהחתימה אינה נדרשת.

הבחור הגיע לפני כחודש וחצי ללשכת הגיוס בתל השומר והגיש את טופס הבקשה לדחיית שירות כשהוא מלא וחתום כנדרש, כולל הצהרה של ראש הישיבה בה הוא לומד.

בטופס הבקשה, נעדרה חתימת 'ועד הישיבות', אך למרות שמילוי החלק הזה אינו נדרש לפי הדין לצורך אישור הבקשה, פקידי מדור בני הישיבות סירבו לקבל את הטופס מידיו של הבחור והורו לו לשוב בתוך שבועיים עם טופס מלא שבו תופיע גם חתימת ועד הישיבות.

בעקבות כך, פנה הבחור באמצעות עו"ד גל נשרים ממשרדו של עו"ד נדב גדליהו ו'יחוד הישיבות' למפקד מיטב בדרישה לקבל ללא עיכוב את בקשתו לדחיית שירות.

בנוסף, פנה עו"ד גדליהו לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה ובו קבל על העיכוב בדחיית השירות של תלמיד הישיבה.

מכתב התשובה של צה''ל
מכתב התשובה של צה"ל
הגדלה

במענה למכתבו, השיבו לו כי נערך בירור על-ידי הנציבות ונמסר כי "הנושא נבדק מול הגורמים הרלוונטיים ביחידת מיטב ונמצא כי אכן נפלה טעות אנוש עליהם הם מצרים".

עוד נכתב בתשובת הנציבות כי הוחלט לאשר את בקשת הבחור לדחיית שירות כך שבמשך השנה הקרובה הוא יהיה נתון תחת צו דחיית שירות.

יצוין כי מענה דומה קיבלו עו"ד נשרים ועו"ד גדליהו מעוזרת מפקד מיטב, אשר במכתבה ציינה כי "אכן נפלה טעות אנוש עליה אנו מצרים".

יצוין כי זו הפעם הראשונה שבא צה"ל בעצם מודה שלא צריך את החתימה של 'ועד הישיבות' על טופס הבקשה לדחיה, כפי שדווח בפעילות של 'איחוד הישיבות'.