אאא

בחצרות החסידים מציינים הערב ומחר את יום פטירתו של הרה"ק רבי אהרן מטיטוב, נכדו של מייסד החסידות רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א, ובנו של הרה"ק רבי צבי, בנו יחידו של הבעל שם טוב.

רבי אהרן זיע"א התגורר בצעירותו בעיר קאנסטוטין, שם לא ידעו את זהותו של רבי אהרן, שהיה יושב במשך כל שעות היום בבית המדרש בעוני ובמחסור.

באותה התקופה סבלו תושבי העיירה טיטוב ממגיפה קשה שהפילה חללים רבים. כששמעו היהודים על הימצאותו באזור של נכד הבעל שם טוב, החליטו להגיע אליו ולהזמינו לשבת בעיר טיטוב, בתקווה שהוא יהיה זה שיתפלל עבורם לעצור את המגיפה הקשה.

בתחילה סירב רבי אהרן להצעה, אך לאחר שהשליחים לא הרפו, נאות רבי אהרן והגיע לעיר טיטוב, ואכן עם הגיעו לטיטוב נעצרה המגיפה, מה שגרם לרבי אהרן להחליט על הישארותו להתגורר בעיר טיטוב.

בחצרות חסידים מסופר על כך שבעיר טיטוב חנכו בית קברות חדש, ובזמן המעמד ביקש רבי אהרן מטיטוב את צרור המפתחות אותו החביא למשך שנה שלימה, ובאותה שנה לא נפטר אף אחד מתושבי העיר.

בחסידות ברסלב יש הטוענים שהרה"ק רבי אהרן מטיטוב הקפיד מאד על רבי נחמן מברסלב ועל שיטתו בחסידות, ועל כך שרבי נחמן היה אף הוא בר פלוגתא חריף מאד על דרכו של רבי אהרן.

בסוף ימיו עבר רבי אהרן מטיטוב להתגורר בפאוואליטש, שם הסתלק ונטמן בתאריך ה' טבת תקפ"ט.

יצוין כי יש הסבורים שתאריך פטירתו הוא בט"ו טבת.

בניו: הרה"ק ר' הערשעלע מסקווירא זצ"ל, הרה"ק ר' אברהם זצ"ל, הרבנית סימא חישא ע"ה, רעייתו של הרה"ק ר' צבי מקארסטשוב זצ"ל בן הרה"ק ר' אברהם מקארסטשוב זצ"ל, חתן הרה"ק בעל ה'מאור עינים' זיע"א.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.