אאא

רבה של העיר קריית מוצקין, הגאון רבי דוד מאיר דרוקמן, כועס מאד על ההתקפות הרוסיות המגיעות מבית 'ישראל ביתנו', ומסביר מדוע הוא הפסיק לערוך ליל סדר ליוצאי ברית המועצות.

חלק מדבריו החריפים הובאו בסוף השבוע בעיתון כל ישראל מבית 'קו עיתונות', ושם הוא מסביר בצורה בהירה וברורה למה הוא סיים עם יוצאי חבר המועצות ומדוע הוא לא "גזען".

וכך אומר הרב: "שנים הרבה הייתי מתחיל את עריכת ליל הסדר עם משפחתי בביתי, רק כשעה לפני חצות ליל התקדש החג".

"וכל כך למה? לא בגלל שהתעמקתי זמן ממושך באגרת הקודש של רבי שמשון מאוסטראפלא זי"ע, אלא עקב העובדה שניהלתי סדרים ציבוריים לעולים ממדינות חבר העמים (אני דובר מעט רוסית, כתוצאה מביקורים רבים במדינות חבר העמים), כאשר אני ובני ביתי שימשנו כמרצים, זמרים, מלצרים ואף כסבלים".

רב העיר מוסיף, "כל זה התמשך, עד שהתחוור לי, כי אני בעצם מוסר את נפשי עבור ..גויים וגויות למהדרין, כאשר עוד לפני הפיסקא "כל דכפין ייתי וייכול" – כבר התרוקנו בקבוקי היין שעל השולחנות, ולא נודע כי באו אל קרבנה, והם יצאו את המקום זמן רב לפני פתיחת הדלת לאליהו הנביא".

מדוע אני לא גזען?

"אתה גזען", יענו לעומתי אנטישמים תוצרת-בית הנ"ל. "ובכן, הנני מוסר מודעה לפניכם כי אמת הם דוברים; גזען גאה אנכי. לפחות כמו בן גוריון, זה הכריז לפני 72 שנה ביום ה' אייר: "...אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל"."

"ליתר שאת, אציין שזוגתי היא יוצאת ברית המועצות, ולא רק "חברי הטובים ביותר" - אלא רוב מוחלט של חבריי הם יוצאי ברית המועצות, ואינני כלל סבור שכולם שתיינים".

 אברך שעלה מרוסיה נגד ליברמן באולפן 'כיכר'

"אלא בהחלט אני כן סבור כי חבריהם או/ו בוחריהם של טאוואריש אייווט, טאוואריש קושמיר וגוספודין לזר קפלון מחיפה - שהשתלטו על הבית בהכריזם: "ישראל ביתנו" – "ביתנו" ולא שלכם היהודים, ה"גייס החמישי" שבמחנם - אלה בהחלט וביושר עונים להגדרה של ״פייניצעס" (חובבי הטיפה המרה, בלשון המעטה)". 

כאן עובר הגר״ד לתקוף את ליברמן ואנשיו: "רק שתיין מופלג מסוגל לכבוש את המלכה עמי בבית, ולאמץ, כאן בארצנו הקדושה, את סגנונם של לנין וטרוצקי, כגנוביץ וסבדלובסק", מסיים רבה של קרית מוצקין.