אאא

במהלך מעמד סיום הש"ס בעיר פתח תקווה שנערך הערב (מוצ"ש) יצא אחד מרבני העיר למתקפה נגד ראש העיר רמי גרינברג בעקבות חילולי השבת ההולכים ומתרבים בעיר.

הרב הגאון רבי אליהו ארנטרוי מהרבנים החשובים, מו"צ, ופוסק בתחום הכשרות, מהמגידי השיעורים הוותיקים פ"ת כובד בלימוד מסכת ברכות ובסיום הדברים פנה לראש העיר באופן ישיר.

וכה דבריו: "ראש העירייה שיושב פה אנחנו מתחילים מסכת ברכות, לא יודע אם למדת את הש"ס או לא למדת, כדאי להתחיל ללמוד. מסכת ברכות לוקחת בדיוק תשעה שבועות. בעזרת ה' ביום ראשון בעוד 9 שבועות יתחילו את המסכת הבאה מסכת שבת".

הרב אנרטרוי ציטט את דברי הרמב"ם: "אומר הרמב"ם למה רבינו הקדוש התחיל מסכת שבת בסדר מועד, כי השבת הוא קדמון במעלה".

בשלב זה פנה הרב אל ראש העיר: "באותו שבוע נקרא בתורה אות היא ביני ובין בני ישראל לעולם. איך אתה עומד בראש העירייה, למה אתה פוגעים בשבת מתנכלים לצופרי השבת, ראש העירייה אומר שהוא שוקל לעשות תחבורה ציבורית בשבת. תנו לשבת להתקיים כמו שצריך. עם ישראל ישמרו שתי שבתות מיד נגאלים".

יצוין כי בשולחן המזרח ישב גם הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל בסמוך לראש העיר רמי גרינברג, זאת בצל היחסים העכורים בין השניים.