אאא

חסידי לעלוב השתתפו במעמד סיום הש"ס שנערך בראשות האדמו"ר בבית המדרש של החסידות בעיר בית שמש.

האדמו"ר נשא דברים, ולאחר סיום הש"ס התחיל הרבי את המסכת הראשונה במסגרת המחזור הי"ד של הדף היומי.

לאחר מכן נערך ריקוד של שמחה לכבודה של תורה בהשתתפות כלל המשתתפים.