אאא

מחאה נחרצת: בעקבות הסערה שפרצה סביב דבריו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מקורבו הגאון רבי שגיב עמאר, ראש ישיבת "שער המלך", רב קהילת "עטרת מרדכי" ומרבני העיר בית שמש, יצא במכתב מחאה חריף: "טובעים בים עכור של בזיון ומבזי ת"ח, וכל זב וכל טמא לנפש מבקר ומעיר, מגנה ומחווה דעה".

הגר"ש עמאר, עמד במכתבו על חומרתו ועונשו של השומע בזיון על כבוד התורה ושותק, והביע מחאה על הדברים שהושמעו כלפי הראשון לציון.

 הגר"י יוסף מגיב לסערה (ללא קרדיט)

במכתבו, כותב הרב עמאר: "ברעדה, בפחד ובמורא, באתי במילים ספורות אלו למחות מחאה נמרצת בשער בת רבים על ביזוי תלמיד חכם הלוא ניהו הגאון הגדול מזכה הרבים סיני ועוקר הרים כת"ר כב' מורנו הראש"ל רבי יצחק יוסף שליט"א גדול מרבן שמו, שבימים אלו בדברו דברי אלוקים חיים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים יצאו כמה בני בליעל לבזותו ברבים עפ"ל אוי שכך עלתה בימינו ואוי לאוזניים שכך שומעות.

מכתב המחאה
מכתב המחאה

"ועוון ביזוי ת"ח נורא מאד ולא חרבה ירושלים אלא על שבזו בה ת"ח וקבעו חכמים במשנה בסנהדרין (דף צ"ט) שהמבזה ת"ח אין לו חלק לעולם הבא ודינו בנידוי ושמתה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב עמאר מצטט במכתבו שורת מקורות על החובה למחות כאשר יש ביזוי של תלמיד חכם ומה עונשו של מי ששמע ביזוי שכזה - ולא מחה. "ומה נענה אנו העניים במעש כשאנו טובעים בים עכור של בזיון ומבזי ת"ח וכל זב וכל טמא לנפש מבקר ומעיר מגנה ומחווה דעה כאשר כל אלו אינם אלא בזיון התורה וחכמיה ואין פוצה פה ומצפצף", כותב הרב במכתבו.

הגאון רבי שגיב עמאר
הגאון רבי שגיב עמאר

הרב מוסיף וכותב לבני קהילתו: "ולכן, כל החפץ בחיים ובחיי בני ביתו חייב למחות מחאה גדולה ונמרצת ובכך להיבדל מאהלי האנשים הרשעים, פן תדבקנו הרעה רח"ל, ומורא רבך כמורא שמים, ואיוב ששתק נידון בייסורים, ואין מקיפין בחילול ה'.

"ויה"ר שיאמר קב"ה לצרותנו די וחרפת עמו יסיר, יסכר פי דוברי שקר ותרום קרן התורה ולומדיה בביאת גואל ובזכות החיזוק בכבוד ת"ח נזכה לבנים תלמידי חכמים כהבטחת חז"ל (שבת כ"ג) וכל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות".