אאא

מעמד סיום הש"ס נערך במוצאי שבת האחרונה בקהילת חסידי ברסלב בעיר בית שמש, שם סיימו האברכים את הש"ס במסגרת לימוד הדף היומי.

את המעמד הנחה הרה"ח ר' יצחק אייזיק שיף, שהזמין את הרה"ח ר' דוד גבירצמן לשאת דברים בנוגע לחשיבות של קביעת עיתים לתורה וללימוד הדף היומי, ולאחר מכן נשא דברים המשפיע הרה"ח ר' יעקב שלמה מוזסון, מחשובי רבני ברסלב.
 
את סיום הש"ס ערך מגיד השיעור הגאון הרב שמעון הנפליג, ובהתחלת לימוד הש"ס כובד הרב צבי לודמיר מחשובי הקהילה ומראשי ישיבת 'מאור עינים'.
 
את המעמד הנעימה מקהלת הילדים בניצוחם של בעלי המנגנים ר' יואל בריזל, ר' משה ברים, ור' בנימין אנשין שהרקידו את ציבור המשתתפים בסיום המעמד.