אאא

מעמד רב רושם לכבודה של תורה נערך בשבוע האחרון עבור כלל תלמידי הישיבות של חסידות תולדות אהרן בארה"ק, לרגל סיום ארבע מסכתות 'בבא קמא', 'בבא בתרא', 'קידושין' ו'ביצה' שנלמדו בשנה החולפת בסדרי הלימוד בישיבות.

המעמד נערך באולמי נוף ירושלים בשכונת בית וגן בהשתתפות האדמו"ר מתולדות אהרן שהסב לסעודה של מצווה יחד עם המשתתפים, ואף העניק מאות תעודות הוקרה לבחורים המצטיינים.

אורח הכבוד היה הגאון רבי יצחק יהודה שפירא שנשא דברים בנוגע לקשר התלמודי בין ארבעת המסכתות אותן סיימו הבחורים, ולאחר מכן התכבד לשאת דברים הרב יוסף הכהן גראף, ר"מ ומנהל רוחני בישיבה גדולה והישיבות הקטנות של החסידות בירושלים.

לקראת סיום המעמד זכו הבחורים ליטול חלק בקומזיץ מיוחד בראשות המשפיע הרה"צ ר' נחמן בידרמן, בליווי ניגוני דבקות והתעוררות, ולאחר מכן שירי שמחה לכבודה של תורה.