אאא

ניסיון למנוע את קיומו של מעמד 'סיום הש"ס המרכזי', שייערך הערב (שני) בהיכל מנורה 'יד אליהו' בתל אביב - נכשל. 

יעקב וידר, חבר מועצת עיריית בני ברק מטעם הליכוד, פנה מוקדם יותר לועדת הבחירות המרכזית בדרישה להורות על ביטול האירוע הגדול, זאת משום שלדבריו מדובר בתעמולת בחירות, לאור העובדה כי הבחירות יתקיימו בעוד מספר שבועות.

וידר טען בעתירתו כי מדובר בכנס תעמולה של 'דגל התורה', למען מפלגת יהדות התורה, וכי הכותרת "סיום הש"ס" היא אך מסווה בלבד. בשל כך, לדבריו, "אין לממן את הכנס מכספי ציבור, וזאת על פי האיסור המוטל על שימוש בנכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות". 

אלא שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט ניל הנדל דחה את העתירה באופן מיידי. "אין מנוס מסילוק העתירה על הסף, מחמת השיהוי שנפל בהגשתה" כתב. 

 החזרות המוזיקליות לקראת ה'סיום' (באדיבות המצלם)

"כמובן, וכפי שהבהירו גם היועצים המשפטיים של העיריות עצמן, הדין אוסר על עריכת תעמולה בכנס מושא העתירה, הממומן מכספי ציבור", העיר השופט. "אנו מצויים בתקופת בחירות, ועל גורמים פוליטיים שונים, ככל שישתתפו בכנס, מוטלת החובה להיזהר ולדקדק בכל דבריהם ומעשיהם, לבל יעברו על הוראות חוק דרכי תעמולה".

אך כאמור, "לנוכח השיהוי, אין מקום לבחון את טענות העותר בדבר מתן סעד אופרטיבי כלשהו".

"אשר לטענות נוספות שהעלה העותר, לפיהן עיריית בני ברק הפרה את הדין בכמה וכמה הקשרים, כגון דיני המכרזים, טענות אלה אינן בסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ועתירה לצו מניעה מכוח חוק דרכי תעמולה אינה המקום המתאים להעלותן. זאת, כמובן, מבלי להביע כל עמדה לגופן, לכאן או לכאן". 

כזכור, האירוע הגדול שיערך לציון סיום הש"ס בדף היומי היה צפוי תחילה - כפי שדווח ב'כיכר השבת' - להיערך במתחם שהוכשר לשם כך בכביש אם המושבות, ולאחר מכן הועתק לחניון הכביש המהיר, אולם אפשרויות אלו ירדו מהפרק בגלל התנגדות גורמים שונים. 

לאחר עיכובים רבים, האירוע ייערך הערב ב'היכל מנורה' יד אליהו, ובשל מספר המקומות שלא עונה על הביקוש יתקיימו מוקדי שידור חי ברחבי הארץ לגברים ולנשים. כמו כן, הוא יועבר במלואו, בשידור חי, כאן ב'כיכר השבת'.

החלטת השופט (סריקה)
החלטת השופט (סריקה)