אאא

במלאת שנה להסתלקותו של הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל, רבה של ראש העין, נערכה הילולא לזכרו וסיום הש"ס שנלמד לעילוי נשמתו.

ההילולא נערכה בהשתתפות רבנים ודיינים ובראשם הראש"ל הגר"י יוסף שציין את גדולתו של הרב זצ"ל, הן בתורה והן במידות, אישי ציבור ומאות מתושבי העיר.