אאא
קהל חסידי ואוהדי בית זוטשקא השתתפו במעמד סיום הש"ס רב רושם שנערך בראשות האדמו"ר. המעמד התקיים בתאריך בו מלאו 12 חודשים לפטירת אביו של האדמו"ר, מה שגרם להתרגשות ושמחה גדולה בקרב המשתתפים.
 
האדמו"ר נשא דברים בעניין חשיבות לימוד התורה, ובעניין צוואתו החשובה של אביו זצוק"ל בעניין הלימוד, ולאחר מכן ערך הרבי את סיום הש"ס.
 
לרגל המעמד הלחין הרבי ניגון חדש "מרומם", ניגון שהפך ללהיט של ממש בקרב החסידים, ולאחר הסיום עברו קהל החסידים לקבלת כוס של ברכה מהאדמו"ר.
 
לאחר מכן כובד הגאון הרב  חיים יצחק אייזיק לנדא, רב העיר בני ברק לשאת דברים ולהתחיל את הש"ס, ולאחר מכן הגישו בחורי החסידות לאדמו"ר מתנה מיוחדת, 11,349 שעות לימוד ברציפות שלמדו הבחורים.
 
ברכת המזון נקנה לאדמו"ר בסכום של אלפי דולרים, ולאחר מכן רקדו החסידים לכבודה של תורה במשך זמן רב.