אאא

בבוקר שאחרי מכתבם של גדולי ישראל מרנן הגר"ח קנייבסקי והגר"ג אדלשטיין נגד הגנים העירוניים בפתח תקווה, הרוחות בעיר סוערות. הגר"י רוזנבאום שבתחילה הסכים לפקח על הגנים, מבהיר בשיחה עם 'כיכר השבת' כי בעקבות מכתב גדולי ישראל - אינו עומד עוד מאחורי הגנים.

אחד התושבים בעיר, מציין בשיחה עם 'כיכר השבת' את הדילמה בפניה הוא ניצב. "רשמנו את בתנו לגני עירייה, הובטח לנו שזה יהיה בפיקוח רבני - עכשיו אנחנו לא יודעים מה יהיה. הרי ברור שאנחנו רוצים לחנך את ילדינו בכפוף לרבנים, אנחנו יהודים חרדים, אחרי כזה מכתב חשוב לדעת איזה רבנים כן עומדים מאחורי הגנים החדשים".

בעקבות המכתב, פנה 'כיכר השבת' אל הגאון רבי יקותיאל רוזנבאום, שבמכתבו של רמי גרינברג, ראש העיר, צוין כי הגנים יעמדו תחת פיקוחו. במכתבו, הבהיר ראש העיר, כי הגנים החרדיים אינם ממ"ח ואין בהקמתם מטרה להתערב באופי החינוך החרדי. כמו כן הוא ציין כי "הגנים יעמדו תחת פיקוח רבני מלא ע"י הרב יקותיאל רוזנבאום שליט"א, מרבני העיר, ורבנים חרדים נוספים מהעיר שנצרף בהמשך".

בשיחה עם 'כיכר השבת' הבהיר הגר"י רוזנבאום כי הוא סר למשמעתם של גדולי ישראל וכי אינו עומד יותר מאחורי הגנים.

- שלום, מדברים מאתר 'כיכר השבת'... מה שלום הרב?

הרב רוזנבאום: "ברוך השם, מודים על העבר ומתפללים על העתיד".

- ראיתם את המכתב של גדולי ישראל?

הרב רוזנבאום: "מה השאלה בכלל? ב-23:30 בלילה ראיתי, מה השאלה. אני סר למשמעותם, מה השאלה בכלל...".

- אז אתם לא עומדים מאחורי הגנים?

הרב רוזנבאום: "בוודאי שלא! איך אני יכול לעמוד?! איך אפשר לעמוד אחרי מכתב כזה? יש שאלה בכלל?".

- אפשר לצטט אתכם?

הרב רוזנבאום: "אפשר לצטט, אין שום בעיה".

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', בעקבות הפצת שמועות בדבר עמדתם של גדולי ישראל באשר לרישום לגני ילדים של עיריית פתח תקווה, אשר כביכול הם תומכים בגנים החדשים, פרסמו הבוקר גדולי ישראל את עמדתם הברורה נגד הגנים העירוניים.

מכתבם של גדולי ישראל
מכתבם של גדולי ישראל
הגדלה

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין הבהירו בצורה נחרצת כי אין לשלוח ולחנך את הילדים בגנים שאינם עומדים בבעלות ובניהול אנשים שאינם מחנכים בביתם לתורה ויראת שמים.

וכך כותבים גדולי ישראל במכתבם: "לכבוד אחינו בית ישראל היקרים והנעלים, ברוכים תהיו, מצוות האב והאם לחנך הילדים ולהרגילם לאמונה, תורה, יראת שמים ומדות טובות. וחינוך זה הוא מגיל קטנות ממש, וכמו שאמרו חז"ל, קטן היודע לדבר אביו מלמדו וכו'.

"וגני הילדים לבנים ולבנות תפקידם לפעול בזה ולהיות שותפים בחינוך הילדים כרצון ההורים, ולחנכם בדרך ישראל סבא וכמקדמת דנא.

"פשוט שגנים העומדים בבעלות ובניהול אנשים ומוסדות של כאלו שאינם מחנכים בביתם לתורה ויראת שמים, אינם מתאימים כלל לציבור שומרי תורה ומצוות, ותמהנו איך יעלה על הדעת להפקיד בידיהם את נשמות ילדינו נ"י, ואכן בס"ד עד היום לא היתה כזאת בגני הילדים וחלילה מלשנות בזה.

"וזכות המסירות בחינוך ילדינו נ"י תעמוד לנו לראותם גדלים כולם בתורה ויראת שמים ומידות טובות מתוך נחת ואושר לטוב לנו כל הימים". על המכתב, כאמור, חתמו בכתב ידם, מרנן הגר"ח קנייבסקי והגר"ג אדלשטיין.

ב'רשת הגנים' של 'אגודת ישראל' שהפעילו עד כה כמעט את כלל גני הילדים החרדים בעיר, הבהירו השבוע כי "הנהלת רשת הגנים אינה מעורבת בפוליטיקה מקומית או ארצית ומפעילה את הגנים במקצועיות ובשיתוף פעולה מלא עם ראשי הרשויות וחברי המועצה השונים", תוך שהיא מציינת לשבח את שיתוף הפעולה הפורה עם ראש העיר רמי גרינברג לטובת התושבים.