אאא

1:

לאחר הניסים והמופתים הגדולים שעשה הקב״ה לישראל, השתנה יחסם של כל העולם לישראל.

שימו לב שכל אחד בחר איך להגיב ולנהוג.

אלופי אדום בני עשיו בחרו להיבהל, את שליטי ארץ מואב תפס רעד חזק, יושבי ארץ פלשתים נתפסו אימה ופחד, ושאר העמים נחרדו חרדה גדולה מפני בני ישראל ההולכים ובאים לכבוש אותם, עמלק לעומת זאת בחר לבוא ולהלחם בעם ישראל, ואף אחד לא השכיל לעשות כמו יתרו.

יתרו לקח את ה״חרדות״ שהזכרנו קודם והפך אותם מפחד לשמחה, מחרדה להכרת תודה ולהבנה מי הוא בעל הבית האמיתי על העולם.

שימו לב שמציאות אחת יכולה להפחיד את האחד, ובדיוק אותה מציאות לשמח את השני.

יתרו הבין משהו בסיסי מאד חשוב, משהו שכדאי לנו ללמוד ולהפנים גם ביום יום שלנו.

יתרו השכיל להבין שלניסים הגדולים שקרו לעם ישראל יש רק הסבר אחד, שיש בורא לעולם והוא שומר על עם ישראל בפרט, ועל כל מי שהולך בדרכיו בכלל, היהודים בתרי״ג, והגויים בשבע מצוות בני נח.

יתרו הבין שבמקום לפחד כמו כולם או להיות אקטיבי ממש במלחמה כמו עמלק, עדיף לעבור לצד הנכון והאמיתי מה שגרם לו לשמחה, ליראה חיובית, להתגייר ואף למול עצמו מיד לפי אחת הדעות.

2:

גם ביום יום שלנו אנו נתקלים לא אחת במקרים שלכאורה אמורים להפחיד אותנו, לשבש את שגרת חיינו והכי גרוע לגרום לנו לעצב שהוא בגדר אבק עבודה זרה ממש.

החובה המוטלת עלינו היא להבין שכל מה שעושה השם, לטובה הוא עושה.

אנחנו נשתדל לקיים את התורה, להרבות באהבת חינם ולסמוך על הקב״ה שהוא יעשה את השאר.

צריך ללמוד מיתרו איך לקחת את החרדה והיאוש ולתעל אותה לשמחה וחיבור לקב״ה.

תהיו חכמים , תהיו יתרו.

בימי המשיח הקרבים ובאים יהיו אומות שיבחרו להלחם בישראל, להלחם בקב״ה ולבחור בצד הלא נכון, אומות אלו סופם להימחק לאט לאט מעל דפי ההיסטוריה.

לעומת זאת האומות שיחליטו להיות חכמים כמו יתרו ולבחור בצד של עם ישראל, במקום להלחם בהם, אלו האומות שיישארו בימות המשיח ויזכו ליהנות מעם ישראל ובמיוחד מבית המקדש ככתוב ״כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים״.

3:

שני לוחות הברית מחולקים לוח אחד למצוות של בין אדם למקום ולוח אחד לבן אדם לחברו.

שימו לב שמצוות כיבוד אב ואם נמצאת בחלק של בן אדם למקום וכמה סיבות לדבר.

כדי להבין את מהותה של מצוות כיבוד אב ואם צריכים לחזור רגע אחורה לתחילת עשרת הדברות.

הרש״ר הירש מסביר שיציאת מצרים ומתן תורה הם שתי עובדות יסוד בעם ישראל, ואנו יודעים ומכירים בהן כאמיתות היסטוריות. עכ״ל.

יציאת מצרים היא עובדת יסוד חשובה, כי היא הסיבה לקשר החזק שלנו להקב״ה כעבדים וכבנים.

לולא יציאת מצרים לא היה עם ישראל, ואבות אבותינו וכל הדורות היו נשארים עם של עבדים.

ע״י שהוציאנו הקב״ה ממצרים עברנו מבעלותם של מצרים לבעלותו של הקב״ה, ובנעשה ונשמע בקבלת התורה השלמנו למעשה את הקשר המוחלט שלנו לקב״ה ע״י ההתחייבות לקיים את התורה.

סיפור יציאת מצרים חייב לעבור מאבא לבן עד סוף כל הדורות כמו חוזה חשוב שאסור בשום אופן לאבדו.

אם כן אפשר להבין שכל מהותו של עם ישראל תלוי בשמירת המסורת מהורים לילדים שתלוי בעצם בכיבוד הילדים להוריהם.

ילד שלא יכבד את הוריו, לא יצליח ללמוד ולקבל מהם ויפגע בשרשרת החשובה של העברת המסורת מאב לבנו, ואחד כזה, גם ילדיו לא יכבדו אותו וגם הם יגרמו להפסקת המסורת. 

יוצא אם כן שכיבוד אב ואם הוא אבן יסוד הכרחי להמשך קיומו של עם ישראל ולכן מוזכר בחלק הראשון של עשרת הדברות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

4:

יש קשר ישיר בין כיבוד אב ואם לבין כבוד ויראת השם.

הגמרא בקידושין אומרת ״ת״ר, נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר (במשלי) כבד את ה׳ מהונך, השווה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום״ ובהמשך הגמרא אומרת מה להלן בחסרון כיס אף כאן בחסרון כיס.

יש לנו חובה לכבד ולדאוג להורים שלנו ולהקדיש להם גם מכספנו וגם מזמננו, והתורה הקדושה מבטיחה שמי שיקיים את זה יזכה גם באריכות ימים וגם יגרום שנזכה להישאר בארץ ישראל.

בנבואת יחזקאל כתוב שאחד הדברים שגרמו לגלות עם ישראל היה שלא הקפידו בכיבוד הורים.

״אב ואם הקלו בך.. והפיצותי אותך בגויים וזיריתיך בארצות״ (יחזקאל כ״ב)

המפרשים אומרים שמזה שכתוב למען יאריכון ימיך אפשר להבין גם שמי שלא יקיים את כיבוד אב ואם חס ושלום יכול לגרום את ההפך, מכלל הן אתה שומע לאו.

שיהיה לנו שבוע של בשורות טובות, אהבת חינם וכיבוד הורים.

עמירן דביר (הלוי)