אאא

אבל בלונדון עם היוודע דבר פטירתו של הנגיד הרב אברהם נחום ביוד ז"ל, מיקירי ונכבדי חסידי סאדיגורה, שהלך לעולמו הלילה (שני) בפתאומיות.

הנגיד היה חולה במשך חצי שנה, אך סיים בהצלחה את סדרת הטיפולים הרפואיים - ואז נפטר בפתאומיות.

המנוח היה ידוע כאיש בעל לב יהודי חם, ובעל חסד גדול שהיה תורם רבות מהונו הפרטי לטובת מעשי תורה וחסד רבים, שלא על מנת לקבל פרס.

ר' אברהם נחום ז"ל היה מקושר בכל מאודו לאדמו"רי בית סאדיגורה, ואף היה ממייסדי בית המדרש סאדיגורה בגולדס גרין שבלונדון, שם שימש במשך שנים רבות כגבאי בית המדרש, עוד בזמן שהאדמו"ר הנוכחי שימש כרב הקהילה במקום.

המנוח ז''ל עם האדמו''ר מסאדיגורה
המנוח ז"ל עם האדמו"ר מסאדיגורה
הגדלה

מקורביו מספרים על איש מלא שמחה, שכל רצונו היה לגרום נחת רוח לבורא בענווה ובמסירות, אך כאמור בשעות האחרונות הלך לעולמו למגינת לבם של המשפחה והמקורבים.

הלווייתו צפויה להתקיים בשעות הקרובות. 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.