אאא

לאחר שמספר מורי הלכה מהציבור הספרדי-מסורתי פסקו כי במצב הנוכחי המוגדר כ'שעת חירום' יהיה מותר להשתמש בתוכנת 'זום' כדי לערוך באמצעותה מרחוק את סעודת ליל הסדר עם בני משפחה קשישים שנותרו לבדם בשל הסכנה לשהות בקרבתם ולהדביקם חלילה בקורונה - מתפרסמת היום (שלישי) דעתו הנחרצת של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, שפסק לאיסור.

וכך כתב בשמו גיסו, חבר מועצת גדולי התורה הגר"י זלברשטיין: "בדבר השאלה אם מותר להשתמש עם תוכנת זום בליל הסדר שתופעל מערב ליל הסדר, כדי לחבר בין הזקנים שיושבים בבדידות לבני משפחותיהם, ויוכלו לערוך את הסדר בצוותא. גיסי שר התורה מו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א פקד עלי לכתוב ברבים שהדבר אסור בהחלט".
 
הרב זילברשטיין הרחיב, ודימה את השימוש בתוכנת זום לשימוש בבתי חרושת ובמפעלים באמצעות 'שעון שבת' שיפעיל מראש את המכונות: "ומצאתי שכבר קדם לו בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ד סימן ס) שדן בדבר שעון הנערך מערב שבת שידליק תנור חשמלי ויתחיל לבשל בשבת כשעה לפני האכילה, וכתב הרי על ידי שעון מסוג אפשר להפעיל את כל בתי החרושת בשבת, ואין לך זלזול בשבת גדול מזה, וברור אם זה היה בזמן התנאים והאמוראים היו אוסרים זה, לגבי הפעלת מכשיר מערב שבת".

 'שו"ת קורונה' עם הגאון רבי אופיר מלכה

הגר"י זילברשטיין מוסיף ומפנה: "יעוין בחלקת יעקב (או"ח סימן ע) שאמר שאם נתיר זאת, ואם נזלזל בקדושת שבת בהיתרים של הטעכניק משום שהכל נעשה מעצמו, יוצמח מזה חילול שבת גדול, שאדם בשבתו בביהמ"ד או על שלחנו של סעודת שבת ומנגן זמירות לכבוד שבת, ועסקו או משרדו עובד בשבת עבורו כבימות החול".

"ובענייננו זה חמור יותר, כי הבנים מדברים וזה נשמע בצד שני, ונחשב כעושה מעשה בשבת ויום טוב", חורץ הרב בשם מרן שר התורה. "מסופר על אחד מגדולי ישראל שנסע עם שיירה במדבר, וסיכם עם ראש השיירה שישבתו בשבת, והלה הפר את הבטחתו, ונשאר לבד במדבר, בליל שבת בא אריה והתיישב כנגדו להיות לו לחברותא ולשמרו".
   
ולסיום: "גם כל היהודים שישבו בליל הסדר בלי בני משפחתם בשביל שמירת בריאותם, ולא יחללו את היו"ט, הקב"ה ישלח להם אריה דבי עלאי לעודדם ולשמחם".