אאא

סנונית ראשונה בקרב הישיבות הקטנות בגישה מיוחדת לאתגר העומד על הפרק - פתיחת זמן הקיץ בעידן הקורונה, נראתה בישיבת "שער המלך" בבית שמש, שם ארגנו סדר מיוחד, לכל היום - מהבית.

ראש ישיבת "שער המלך", הרה"ג רבי שגיב עמאר, זיהה את האתגר העומד בפני הבחורים בעת הזאת, כאשר כדי למנוע חולשה וריפיון בקרב הבחורים הצעירים, הכינו תוכנית מסודרת ללמידה מהבית.

בימים אלו מקבלים התלמידים חוברת מהודרת יחד עם תשורה סימלית, ובה איגרת להורים, פניה נרגשת לתלמידים, פירוט סדר היום במרחב הקולי והמון אתגרים לימודיים כמו מסירת חבורות ושו"ת של תלמידים עם רבני הישיבה בענייני השעה.

בנוסף מציעה הישיבה סוג של עידוד בצורה של תגמול עבור שמירת הסדרים והזמנים, שמתורגם לכסף ותשלום מלא עבור היציאה למחנה הקיץ הידוע של הישיבה המתקיים מידי שנה בכפר הנוער אכזיב בצפון.

מנהל הישיבה הרב יוסי גולדהירש מסביר כי העידוד הזה התקבל אצל הבחורים בסיפוק גדול וקורת רוח כשהם חשים בדרך נוספת ומקורית את היחס האוהד והמכבד כלפיהם מצד רבני הישיבה וההנהלה.