אאא

במהלך השיעור שהעביר, הגאון רבי שאול אלתר, הוא מספר על ר' לייבל קוטנר מתל אביב, שהיה דבוק בקב"ה, ומסביר איך אפשר להתחזק באמונה בזמן שהכל "לא לפי התוכנית" . 

בהמשך השיעור המרתק, הרחיב הגר"ש בענייני השעה ועל ספירת העומר. על ענייני פרנסה - "השלך על ה' יהבך", איך צריך לנהוג ואיך אפשר לסמוך על הקב"ה.

עוד אמר הגר"ש, בהקשר ל'מצורע' בפרשת השבוע. שצריך לקרב כל אחד, גם אם זה נראה שמאבדים זמן, או מאבדים בקדושה, זה המסירות נפש ככה מתחילה הטהרה בעם ישראל. לצורך חיזוק הדברים, הוא סיפר את הסיפור המפעים מ'הבית ישראל'. צפו

 הסיפור עם הבית ישראל - ואיך צריך לדאוג לשני, למרות שמפסידים ברוחניות