אאא

חסד של אמת, אהבת ישראל, הכרת הטוב, תפילה פשוטה, אמירת תהילים לעילוי נשמותיהם של הנופלים, זה כל מה שנדרש מאתנו. ואנו שספר התהילים והמשניות הם לחם חוקנו איננו יכולים לסרב לתביעה כל כך פשוטה, כל כך יסודית, כל כך מתבקשת, שאסור להיות אדיש לה או להתחמק ממנה.

>> הצטרפו כאן ועכשיו לאמירת התהילים <<

במשך שנים ידענו להעיר על אופיו של יום הזיכרון לחללי צה"ל שאיננו מתאים לרוחנו. בוויכוחים כלפי חוץ טענו "אצלנו זוכרים אחרת, אנחנו לומדים משניות או אומרים תהילים", אך למרות הכל, היהדות החרדית חששה מהאבל המשותף.

חששנו שהאבל הזה יגרום לקירוב לבבות, שהצער על לכתם בלא עת של עשרים וארבע אלף חללי צה"ל, יחדיר לתוככי המחנה פנימה גם לאומיות ומיליטריזם.

אך לא עוד. כיום, היהדות החרדית עומדת איתנה על אמונותיה ויסודותיה, עקרונותיה והשקפותיה. אנו צריכים ויכולים להסתכל על הדברים בעין אחרת. שאלות כעין חוקות הגויים וציונות, הן יסודות איתנים בהשקפה הרוחנית והחינוכית של היהדות החרדית.

השאלה היחידה אודותיה עלינו להשיב לעצמנו, ביום זה, היא שאלת הכרת הטוב ואהבת ישראל שלנו כלפי אלו ש"אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן", יהודים שרובם פשוטים, תמימים, אוהבים, שמסרו את נפשם בעבור כלל ישראל.

הוויכוח על העמידה בצפירה איבד את משמעותו בשנה זו בה כולנו אחוזי בעתה מאימת נגיף ה'קורונה', ספונים יחד ולחוד, איש בביתו פנימה. דווקא עכשיו, כשההשתתפות בצערן של המשפחות איננה כרוכה באקט חיצוני, סמלי, אלא בתפילה ולימוד לעילוי נשמתם, חובת ההוכחה - עלינו.

אכן, בחוקותיהם אין אנו מתחשבים, אבל את חובתנו לעשות למענם - אין אנו נוטשים. לא כמחווה ריקה, אלא כעשייה אמיתית למען עילוי נשמתם, בדרך בה נהגנו מדורי דורות.

בתמיכת מורי הוראה, יוצא 'כיכר השבת' בקריאה לכל אחד ואחד להצטרף לאמירת תהילים, אמתית ופשוטה, על ידי כלל ישראל מכל המחנות, בלי חשבונות כלל, לעילוי נשמות הקדושים חללי צה"ל ומערכות ישראל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

נשוב ונזכור ביום זה, את דבריו הנרגשים של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כאשר מדי 'יום הזיכרון' היה עורך אשכבה לחללי צה"ל. "אל מלא רחמים, המרחם על כל בריותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש חיילי ישראל שנהרגו בכל הימים האלה, הקב"ה יצרור בצרור החיים את נשמתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, הקב"ה ירחם עליהם ויקומו בתחיית המתים וכן יהיה רצון ונאמר אמן", התפלל הגר"ע יוסף בקול נרגש.

לאחר מכן היה מרן זצ"ל עורך 'מי שברך' לחייל צה"ל ומשבח את זכותם שבפועלם הם מאפשרים לעמלי התורה לשבת ולשקוד על תלמודם.

"מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור וינצור את כל חיילי ישראל העומדים על המשמר, לזכות אותנו, אלמלא הם, לא יכולנו ללמוד תורה, היינו תחת העריצים הרשעים האלה צוררי ישראל, הקדוש ברוך הוא ישמור אותם ויחיה אותם כי השם אלוקיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם", בירך בחמימות מרן פוסק הדור הדור זצ"ל.

יהי זכרם ברוך, תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.

>> הצטרפו כאן ועכשיו לאמירת התהילים <<