אאא

בשלהי שנות המאה ה-15 הביאו עמם יהודים שעלו מספרד לישראל את ספר הזוהר הקדוש, אותו חיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ולאחר שהתיישבו בעיר צפת החלו היהודים לגלות את חיבתם ואהבתם לתנא הטמון באתרא קדישא מירון, מקום אשר שימש עד אז בעיקר את אלו שהיו נוהגים לעלות ולשאת את תפילתם בעתות משבר, או בשנות בצורת.

לאחר שהפיצו את תורתו של רשב"י בכל מקום, הלכה והתפתחה הילולת הרשב"י ליום שבו מאות אלפים ברחבי הארץ והעולם מציינים אותו ביתר שאת, כפי שגם כותב רבי חיים ויטאל זיע"א שהיה תלמידו של האר"י הקדוש.

"עניין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג לעומר על קברי רשב"י ורבי אליעזר בנו אשר טמונים במירון, וידוע שאוכלים ושותים ושמחים שם". עוד כותב רבי חיים ויטאל בספרו כי הוא ראה בעצמו את מורו ורבו האר"י שהלך למירון יחד עם כל אנשי ביתו וישב שם שלשה ימים.

עדויות אלו, יחד עם שלל עדויות נוספות על שורת מנהיגים ותלמידי חכמים שמסרו את נפשם ממש כדי לעלות למירון ביום ל"ג בעומר הביאו בהמשך השנים לכך שהוקם בניין על קברו של רשב"י, ע"י הצדיק רבי אברהם גלאנטי זצ"ל.

כדי לגייס כספים עבור השלמת הבניה, החליטו חכמי הספרדים דאז למכור את זכות ההדלקה לסבא קדישא הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א, אבי שושלת רוז'ין, שכמובן קנה את הזכות להדליק את המדורה לעילוי נשמת רשב"י, זכות שעברה לאחר מכן לדורי דורות ולזרעו אחריו, עד אשר הזכות נמסרה לידיו של האדמו"ר מבאיאן שהוא זה אשר מידי שנה זוכה להיות הראשון שפותח את הילולת רבי שמעון בר יוחאי.

 ההדלקה המרכזית בבאיאן, שנה שעברה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

יצויין כי בספרי ממלכת רוז'ין מסופר רבות על קדושתו של רשב"י ומעשים רבים מובאים אודות המאמצים של אדמו"רי רוז'ין לשמר את את זכות ההדלקה, ואת המשך ציון ההילולא בכלל, כאשר בשנים בהם נבצר מהאדמו"ר להגיע לארץ ישראל לל"ג בעומר, היה הרבי פושט את צווארון המשי היקר אותו היה לובש, ומעניק אותו לשליח מיוחד על מנת שיסע במיוחד לארץ ישראל על מנת להשתתף בהדלקה.

ידוע ומפורסם בשם אחד מאדמו"רי חסידות קרלין שאמר כי "כשם שהקב"ה לכל, כך רשב"י לכל, ואפילו לפחותים", ומכאן ולא רק, שואבים בחסידות ובקהילות נוספות את המנהג לציין את הילולת רשב"י בעליה למירון, ובעריכת הדלקה, כל זאת בנוסף לסיפורי ישועות של אנשים רבים אשר באים להודות מידי שנה לרשב"י, ואף לבקש על העתיד, מנהג אשר מאות אלפים נאלצים לוותר עליו השנה, ובשל כך אנו בבאיאן נותנים לכם את ההזדמנות להיות שותפים בהדלקה המרכזית.

גם השנה יש לכם אפשרות ליצוק שמן בהדלקה המרכזית על ידי כ"ק מרן האדמו"ר מבאיאן. לחצו כאן>>>