אאא

לאור אתגרי התקופה הנוכחית בשל ההוראות והנחיות בדבר השמירה על הבריאות, ביום שישי האחרון התקיימו המבחנים של 'דרשו' במתכונת עדכנית – ועל פי הנחיות המקילות לתקופה זו. 

איסור קיומם של התקהלויות והתכנסויות, חייב היערכות לוגיסטית אשר תאפשר את קיומם של המבחנים תוך שמירה על הריחוק הנדרש והכללים וההוראות לשמירה על הבריאות.

מבחנים המחייבים כתיבת תשובות, התקיימו במתכונת של איסוף עצמי של המבחנים בנקודות המבחן ובתוספת נקודות מבחן חדשות על מנת להקל על עומסים אפשריים במוקדי בחינה.

הנבחנים הגיעו לנקודות איסוף, וכתבו את התשובות במרחבים פתוחים, בתחנות אוטובוס, בפארקים, בגנות ובחדרי מדרגות.

חלק מהמבחנים התקיימו באמצעות מערכת טלפונית חדשה אשר מאפשרת הזנה טלפונית של התשובות באמצעות הקשת התשובה במקשי הטלפון.