אאא

לאחר הוראת משרד הבריאות כי אפשר לפתוח את בתי הכנסת במתווה של עד 50 איש במקום אחד, יצאו מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין בהוראה גורפת לכל הכוללים, הישיבות ותלמודי התורה להתחיל את הלימודים לצד שורת הנחיות כיצד להתנהל.

בפתח מכתבם כתבון גדולי ישראל כי "אולם עדיין קיים חשש סכנה בהתקבצות אנשים ללא גדרים וכללי זהירות".

הרבנים כתבו כי "בתי הכנסיות – יפתחו לתפילות ושיעורי תורה עם משתתפים קבועים ולא יותר מחמישים משתתפים, עם שמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, ניקיון וכו'). חובה שבכל בית כנסת ימונה אחראי לשמירת כללי הזהירות. בתי המדרשות שאינם יכולים להסדיר את כללי הזהירות במהלך היום כולו יפתחו שעריהם רק לתפילות ולא ללימוד ושיעורים".

באשר ללימודים בהיכלי הכוללים כתבו הרבנים כי האברכים "ילמדו בקבוצה של עד חמישים לומדים במקום אחד עם אחראי ממונה על שמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, ניקיון וכו'). במקומות גדולים ניתן לקיים קבוצות נוספות של עד חמישים לומדים ע"י הפרדה קבועה. במקומות קטנים יש להפחית מחמישים שיוכלו לשמור הכללים. אולם עדיין א"א ליתן כללים כמה יכול כל אברך ללמוד, ולכן האחריות הגדולה תהיה מוטלת על האברכים עצמם".

"בישיבות הקדושות", כתבו הרבנים והוסיפו: "אפשר ללמוד בקבוצות של עד חמישים תלמידים, ועל הנהלת הישיבות לדאוג לשמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, ניקיון וכו') ולממונה ע"כ. ובמקומות גדולים ניתן לקיים קבוצות נוספות של עד חמישים לומדים ע"י הפרדה קבועה. איסור מוחלט לפתוח ישיבות עם חדר אוכל ופנימיות שלא עפ"י המתווה המאושר. והישיבות שזכו לנהוג עפ"י המתווה המאושר יתייעצו לגבי ההמשך עם הממונים על האפשרות הנ"ל".

"בישיבות לצעירים – יבואו לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר ללימוד הסדרים והשיעורים, ללא פנימייה וחדר אוכל (בחורים המגיעים מרחוק יביאו עימם אוכל מהבית). כל שיעור במקום נפרד. עם אחראי על שמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, ניקיון וכו')".

עוד כתבו כי "בתלמודי התורה וגני הבנים הלומדים את האותיות הקדושות – ניתן להוסיף כיתות ככל האפשר ללימוד בוקר ואחה"צ ובאופן שאינו סותר את הוראות הבריאות. ובאופן שלא שייך שמירת המרחק יחלקו הכיתה לקבוצות ובפיקוח הצוות".

בסיום מכתבם מתייחסים הרבנים למוסדות בהן לומדות בנות שעד כה לא התחילו את הלימודים: "מוסדות החינוך לבנות ולגיל הרך – ניתן לפתוח לפי כללי הזהירות הידועים והחושש מלשלוח ילדיו הרשות בידו".

גדולי ישראל הזהירו כי "אנשים מבוגרים, קבוצות הסיכון והנמצאים בקרבתם ראוי שיחמירו על עצמם בכל הנ"ל. מרביצי תורה ומוסרי שיעורים מהנ"ל יתייעצו עם רופא ע"ד הנהגתם".