אאא

האדמו"ר מאלכסנדר יוצא במכתב מיוחד לחסידיו לרגל החזרה לבית המדרש, ובו הוא מבקש מחסידיו להקפיד מאד להגיע לתפילה כשהטלפון הנייד מכובה, וע"י כך למנוע מהטרדות שונות לגרום למתפללים לשוחח בשעת התפילה.

במכתב כותב הרבי. "שמועה טובה תדשן עצם, שמחתי באומרים לי בית ה' נלך שבעזרת השם יתברך נזכה שוב להקהל ולעמוד על נפשנו כמקדמת דנא, לעבוד את ה' בעבודת התפילה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואף בבתי חסידים, תמידים כסדרם כאיש אחד ובלב אחד".

עוד ממשיך הרבי וכותב כי "בזמן ששבים אל בית המדרש עלינו להתבונן בדרכיהם של אבותינו ורבותינו הקדושים, כיצד שפכו את לבם נוכח פני ה', כבן המתחטא לפני אביו ועמדו בתפילה לפני קונם כעומד לפני המלך מתוך השתפכות הנפש, ברגשי קודש ובלב מורתח".

הרבי מוסיף וכותב לחסידיו כי למרות שהלכה פסוקה היא בשולחן ערוך שצריך כל אדם לסלק מעצמו קודם התפילה את הדברים שעלולים להפריע לכוונה של התפילה, עדיין בדור האחרון נעשה החזקת טלפון בעת התפילה כהיתר לרבים רח"ל, דבר שאף גורם לכך שאנשים משוחחים בשעת תפילה בציבור, ולכן יקבל על עצמו כל אחד ואחד בקבלה גמורה שלא יכניס עצמו לכתחילה לנסיון זה, אלא קודם התחלת התפילה יכבה את המכשיר לגמרי, כדי שיוכל לעמוד ולהתפלל לפני קונו כראוי וכיאות".

לסיום מברך הרבי במכתבו את הציבור שלא יחלו ואת החולים שיתרפאו בזכות התפילות.

יצויין כי לקראת חג השבועות הקרוב הוחלט בחסידות אלכסנדר כי החסידים המתגוררים מחוץ לעיר בני ברק, שאין להם אפשרות להתארח בצורה נאותה, לא יבואו לשהות בצלו של האדמו"ר, זאת מכיוון שבשל המצב לא שייך לארגן הכנסת אורחיםן ואש"ל מלא כפי שנעשה מידי שנה.