אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, במתקפה חריפה נגד ישיבות ספרדיות הפועלות למחוק כל סממן ספרדי בישיבה: "זו מחלה, מתביישים במוצאם העתיק".

בסוף השובע נשאל הרב על ידי אחד מתלמידיו: "בני לומד בישיבה גדולה ספרדית ראש הישיבה וחלק מהרמים אשכנזים. כיצד עליו לנהוג בליל שבועות כאשר מכריחים אותו ללמוד גמרא ולא את סדר התיקון הספרדי?".

הגרב"צ ענה בחריפות וכתב: "זו "מחלה" של הישיבות הספרדיות בחלקם, המתביישים במוצאם העתיק. הם נלחמים בכל כוחם בכל סממן ספרדי, ואינם יודעים שמייסד הלימוד המיוחד הוא הרשב"י בכבודו ובעצמו.

"אני מצטער לומר, כי בני הי"ו למדו בישיבות אשכנזיות, ולא היתה שום התערכו מצד שום אדם מאנשי הצוות מבני אשכנז, וכאן המקום לברכם על כך".