אאא

הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ראש ישיבת 'מאור התלמוד' יצא למתקפה חריפה נגד האמירות הקוראות לחזור "למה שהיה אתמול". לדברי ראש הישיבה, "זוהי פריקת עול וטיפשות. האם הקב"ה רוצה שנחזור למה שהיה אתמול או שנשתנה?"

ראש הישיבה פתח בדברי גדולי ישראל על זהירות בשמירת קדושת בתי הכנסת: "הרבנים פרסמו תקנות לא לדבר בבית כנסת. אדם שהוא לא בן של מאור התלמוד הוא יכול לשוב לבית כנסת, יש אנשים שלא היו חודש בבית כנסת וברוך ה' יש לו מה לעשות שם, הוא חזר בשביל לדבר עם חבר שלו. יש את המאור אצלנו - שכולם יודעים שחוזרים להתרומם בחזרה".

הגרא"י קוק הוסיף: "חלילה לחזור על הביטוי של העולם, זה דברי כפירה אפיקורסות פריקת עול וטיפשות, תחזור למה שהיה אתמול? זה מה שרצה ממך הקב"ה? הוא זעזע את העולם כדי שתישאר מה שהיית? שוטה, רשע וגס רוח מי שיכול לחשוב ככה".

"העבודה שלנו היא להתחיל את היום בתפילה של כל בני הישיבה. לראות תפילה וסדרי לימוד ברוממות אחת גדולה. המקום פה בישיבה, זה של אלה שרוצים לשבת כאן וכאלה שמעסיק אותם אם יש יד לקידושין או לא, מי שזה לא מעסיק אותו שלא יהיה כאן", סיים ראש הישיבה את דבריו.