אאא

בתחילת הגל הראשון, עת הציבור החרדי לא הפנים נכון את מגיפת הקורונה, יו"ר ש"ס אריה דרעי מונה להיות אחראי על המגזר החרדי כפרויקטור מיוחד מטעם הממשלה.

אך בימים האחרונים, עת מספר החולים החל לטפס שוב, גם בתוך המגזר החרדי, החליט דרעי לסיים את תפקידו כאחראי על המגזר במשבר הקורונה.

במכתב ששיגר לראש הממשלה, בנימין נתניהו, כתב דרעי: "כזכור בגל הקורונה הראשון נתבקשתי על ידך לרכז תחת אחריותי את הטיפול של המגזר החרדי והמגזר הערבי במאבק בטיפול ומיגור נגיף הקורונה".

 דרעי מסכם גל ראשון: 70% חולים חרדים

לדברי דרעי: "משהסתיים בהצלחה הגל הראשון, ומשהוקמה ממשלה, הריני להודיעך כי אני מסיים בזאת את תפקידי שהוטל עלי, ובטוחני כי התשתית הארגונית שהקמנו לצורך כך תסייע לשרי הממשלה כל אחד באחריותו להמשיך ולטפל במאבק בנגיף הקורונה בכל האוכלוסיות בארץ".