אאא

שר הבריאות, יואל יולי אדלשטיין, קיים בערב שבת שיחות עם ראש עירית אלעד ורבני העיר נוכח העליה בשיעור התחלואה

קצב העליה במספר החולים בעיר אלעד מטריד את מערכת הבריאות מה שהוביל את שר הבריאות לשוחח עם ראש העיר, ישראל פרוש ,ועם רבני העיר, הגאון הרב שלמה זלמן גרוסמן והגאון הרב מרדכי מלכה, וביקש מהם להנחות את ראשי הקהילות וגבאי בתי הכנסת להגביר את הפיקוח על ציבור המתפללים בהם לשמירה על ההנחיות; חבישת מסכות, ריחוק, ומניעת התקהלויות מעבר למותר.

רבני העיר ציינו כי מתבצעת פעילות בבתי הכנסת אך עם זאת ביקשו לסייע בהידוק האכיפה לשמירת הכללים. בשיחה עם ראש העיר הרב ישראל פרוש סוכם כי ההסברה בעיר תתוגבר מתוך רצון למנוע הדרדרות שתגרור הטלת סגר על העיר.

שר הבריאות הודה לרבנים ולראש העיר על ההירתמות והסיוע במאמץ להיאבק בהתפשטות הנגיף. בשבוע האחרון הוכפל מספר החולים בעיר אלעד, והיא קרובה להגדרה כ'עיר אדומה'