אאא

לאחר שעיריית אלעד הגישה עתירה לבית המשפט העליון, כנגד הממשלה שהכריזה על תחום העיר אלעד כ"אזור מוגבל" בשל התפשטות נגיף הקורונה, בג"ץ החליט הערב (ראשון), לדחות את העתירה בתואנה כי הוא אינו מתערב בהחלטות הממשלה ואנשי המקצוע.

בשבוע שעבר (שלישי), הגיש ראש העיר אלעד ישראל פרוש ועיריית אלעד עתירה כנגד, ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה החליפי גנץ, שר הבריאות אדלשטיין, שר הפנים דרעי, שר לבט"פ אוחנה, שר האוצר כ"ץ, שרת החבורה רגב, מנכ"ל משרד הבריאות חזי לוי והרשות לחירום לאומי.

את העתירה הם הגישו כנגד וועדת השרים, שהחליטה להכריז על אלעד כ"אזור מוגבל", העירייה בשיתוף השלטון המקומי, החליטו להגיש בג"ץ בטענה של חוסר שוויון וצדק. וכי הסגר נעשה בחוסר שקיפות, בחוסר היוועצות עם גופי החירום ובלי להתוות פרמטרים ברורים לפיהם הוחלט על הסגר.

בית המשפט העליון, החליט כאמור היום, לדחות את העתירה על הסף, מבלי לחייב את הצדדים הוצאות, וכך טענו השופטים: ".אכן, מגבלות התנועה המוטלות על אזרחים מכוח ההכרזה על "אזור מוגבל" בהתאם לתקנות אזור מוגבל מהוות פגיעה קשה בחירויות הפרט, ולא ניתן להתייחס אליהן כעניין שבשגרה, אפילו בתקופה הלא שגרתית בה אנו מצויים".

"עמדו על כך השופט יצחק עמית בעניין לוונטהל שניתן אך לאחרונה בקשר עם ההכרזה על שטחה המוניציפאלי של העיר בני-ברק כ"אזור מוגבל", והשופטת ענת ברון בעניין רמות אלון בקשר עם ההכרזה על שכונה בירושלים כ"אזור מוגבל".

 ראש עיריית אלעד בראיון היום, לאולפן 'כיכר'

לכן, כתבו השופטים, "אין לנו אלא להצטרף לדברים שנאמרו שם. יחד עם זאת, ההכרזה על העיר אלעד כ"אזור מוגבל" התקבלה בעקבות אירועי הדבקה רבים שהתרחשו בתחומי העיר ומתוך חשש מבוסס נתונים מפני התפשטות בלתי מבוקרת של הנגיף".

"כפי שעולה מתגובת המשיבים, ההחלטה לא התקבלה כלאחר יד, אלא היא תוצר של היוועצות עם גורמים מקצועיים רלוונטיים, ובשים לב לניסיון ההולך ומתגבש בקשר עם ההתמודדות למניעת התפשטות נגיף הקורונה".

"והנה", מוסיפים השופטים, "מתגובת המשיבים מתברר שהדברים לא נמסרו בעתירה כהווייתם, וכי בין העותר 1 וסגנו לבין נציגי משרד הבריאות נערכו מספר שיחות בקשר עם ההכרזה על העיר אלעד כ"אזור מוגבל", באופן שאף הביא לשינוי במגבלות. פער זה בין תיאור השתלשלות העניינים המובא בעתירה לבין האמור בתגובת המשיבים איננו ניתן לגישור, ולא נותר אלא לתמוה על אודות הסיבות לו".

"סוף דבר", מסיימים השופטים, "דין העתירה להידחות על הסף, שכן אין היא מעלה כל בסיס להתערבותנו בהחלטת הממשלה. לאור התוצאה אליה הגענו, לא ראינו מקום לדון בבקשה מטעם מרכז השלטון המקומי להצטרף להליך".