אאא

בשורות הבאות הנני פונה בעיקר אל אנשי הציבור החרדים לטפל בבעיה חמורה וקשה מנשוא, הבעיה קיימת מאז שאני זוכר את עצמי, וכנראה גם עוד קודם לכן, אך לא זכור לי ששמעתי ציוץ בנושא, ולכן מן הראוי להעלות את הנושא לסדר היום.

אם כבר הפוליטיקאים החרדים מתכוונים לטפל בהתנהלות המשטרה כלפי הציבור החרדי מן הראוי לטפל סוף סוף גם בנושא כאוב זה.

אם חרדים אנו, חרדים אנו לכבודו יתברך. אם חרדים אנו, תפקידנו להיות "נרות להאיר", להפיץ יהדות חמה מאירה ואוהבת. "פעמיים באהבה שמע אומרים" ומה אנו אומרים בקריאת שמע? "ואהבת את ה' אלקיך" ואמרו חז"ל "שיהא שם שמים מתאהב על ידך".

חרדים אנו, במה? חרדים אנו, למי?

ההנחה היהודית הבסיסית שאנו כחרדים גדלנו עליה היא, שאשה לא צריכה לשרת בצבא ובמשטרה, "כל כבודה בת מלך פנימה".

האם זה מתאים לשלוח את "מלכת אנגליה" או את "הנסיכה" לפזר הפגנה? ברור שלא. כך - ויותר מכך - כל בת ישראל "בת מלך".

לצערנו בימי קום המדינה הפוליטיקאים החרדים הצליחו להשיג פטור מגיוס רק לבנות דתיות. וכך נוצר מצב שיש הרבה "בנות מלך" המשרתות בצה"ל ובמשטרה. זהו היפך כבודן של בנות ישראל, שלא לדבר על הנזקים הנפשיים וכו'. (הלוואי שלפוליטיקאים החרדים של ימינו יהיה את האומץ להכריז בקול רם את ה"דבר ה' זו הלכה" הפשוטה כ"כ, וברורה גם בהיגיון ושכל אנושי. אך לא זה הנדון כרגע).

אמש הייתה הפגנה של חרדים, לא השתתפתי בה, א. כי כאן בביתר עילית אנו נמצאים בסגר ואני שומר חוק, ואכפת לי מבריאות הציבור. ב. כי לדעתי הנזק שיכול להגיע מהפגנה שכזו יכול לעלות הרבה יותר מהתועלת שתופק. (וכדלהלן).

אבל למרות שלא השתתפתי בהפגנה, עקבתי אחריה. סוף סוף אני ממש מזדהה עם זעקת המפגינים. זה נראה באופן חד וברור שמשטרת ישראל נוהגת איפה ואיפה.

 תיעוד מההפגנה אמש (חיים גולדברג, כיכר השבת)

הזעקה מתחילה לא מהעת האחרונה אלא הרבה לפני, זה מתחיל באכיפה הבררנית שמשטרת ישראל מפעילה כלפי "נוער הגבעות" המתוקים והנפלאים הטורחים להיאחז בנחלת אבותינו. כאשר הבדואים והערבים בונים ובונים בלי סוף ואין פוצה פה ומצפצף (הלוואי שהפוליטיקאים החרדים יתחילו לטפל בשודדים הללו הגוזלים את נחלת אבותינו. והלוואי ויטפלו באיפה ואיפה, או לפחות ירימו קול זעקה, לא רק כשזה מגיע לשכונות החרדיות. אך גם זה לא הנדון כרגע).

במהלך ההפגנה (ולא רק בהפגנה זו) נצפות שוטרות העומדות ושומרות על הסדר, ואך טבעי זה שבהפגנה מלאת אמוציות (עיין ערך ההפגנה בכיכר רבין) יהיה איזה מתלהם "חרדי" (במרכאות) שיזעק לעבר שוטרת, "שיקצע" וכפי שקרה כך בפועל אמש, ופורסם גם באתר "כיכר השבת".

כשראיתי זאת ליבי דאב.

לא, לא על החרדים שנאלצו לראות שוטרת דאב ליבי.

ליבי דאב על הנשמה היהודייה הזו, שתתקשה כ"כ להתחבר למסורת "ישראל סבא". גם כאשר היא תלך (אם בכלל) לבית הכנסת ביום הכיפורים, יהדהד בראשה זעקת אותו "חרדי" כלפיה "שיקצע"...

האין זו צלקת לכל החיים?

צלקת בנשמה לכל החיים.

אינני מאשים את ה"חרדי" שזעק כלפיה "שיקצע", אם כבר יש להאשים את הוריו ומחנכיו מעצבי דעת הקהל וכו'. וכמאמר: "לא עכברא גנב".

[הם צריכים לשאול את עצמם: "חרדים אנו במה"? חרדי לא מסתכם בשמירת שבת ובהנחת תפילין. לחרדי יש עוד כמה מצוות כמו "ואהבת לרעך כמוך" כמו "ונקדשתי בתוך בני ישראל" כמו "ואהבת את ה' אלקיך" "שיהא שם שמים מתאהב על ידך". האם אנו חרדים גם במצוות אלו?

חילול ה' הוא מהעבירות הכי חמורות, האם אנו חרדים באמת לכבוד יתברך? האם יתכן שבחרדיות יתר שלנו אנו לא חרדים לכבודו יתברך אלא חרדים לעצמנו, לקהילתנו, למקורבינו. ואגב חרדיות זו אנו מפקירים את שאר "עמך בית ישראל"?
מי יקרב את היהודים שלא למדו אותם תורה ומצוות? וכיצד יקרבו אותם אם חלילה אנו נרחק אותם?]

אני מאשים את משטרת ישראל השולחת את "בנות ישראל" להפגנות של גברים חרדים. האם אין קצת היגיון ורגש בהקצאת כוח האדם של המשטרה?

הרב מנחם ישראלי (באדיבות המצולם)
הרב מנחם ישראלי (באדיבות המצולם)
הגדלה

מה ההיגיון לשלוח בנות לשמור על סדר בהפגנה שכולה גברים? ועוד גברים חרדים?

כמה חוסר רגישות צ"ל בידי מקבלי ההחלטות במשטרה כאשר הם שולחים בחורה לספוג נאצות מגברים חרדים?

וכי חסרים גברים במשטרה שצריך לשלוח בנות?

גם אם חסרים גברים, וכי זה הגיוני לכבות שריפה עם דלק, בגלל שאין מים?

אך גם את משטרת ישראל אינני מאשים, כי היגיון ורגש זה לא הצד החזק שלהם.

אז את מי כן להאשים?

את האצבע אני חושב להפנות אל הפוליטיקאים החרדים. לא, אינני מאשים אותם, שהרי הם לא עשו כלום. אבל דווקא בגלל זה אני מפנה אליהם את האצבע, למה לא עשיתם כלום? האם לא הגיוני שתתחילו לטפל בעוד סוגיות חוץ מתקציבים לישיבות ו"חוק הגיוס הקדוש"?

האם לא הגיוני שתטפלו במשטרת ישראל ותציבו נהלים חדשים והגיוניים יותר. האם זה כ"כ מופרך לדרוש ולקבוע למשטרת ישראל לא לשלוח בנות להפגנה של גברים/חרדים? הרעיון הכ"כ פשוט הזה צריך להתבצע לא היום, אלא אתמול שלשום ומקדמת דנא...

ואליכם המפגינים הזועקים וכואבים:

למה כ"כ שונאים אותנו, את הציבור החרדי? למה מכים אותנו? למה משפילים אותנו?

אני רק שאלה:

האם הפגנה רועשת ברחובה של עיר זה הפתרון? האם יש סיכוי שדווקא ההפגנה תחדד את הקוטביות בין הציבור החרדי לציבור הכללי ובכך תשאיר "אותנו" מבודדים ומנותקים מהם, ואם אנו מבודדים ומבדלים את עצמינו משאר "עמך בית ישראל" למה שהם ינסו להיכנס לעולמנו ולראות אותנו כבני אדם ולהתנהג אלינו בהתאם?

ידיעת המחלה חצי תרופה:

ההסתגרות והבידול החברתי שלנו, הציבור החרדי, מצטייר בעיני ה"עמך בית ישראל" כעין התנשאות. ליתר דיוק: לב עם ישראל ער, עם ישראל רוצה להתקרב לאור התורה, אבל יש את אנשי הברנז'ה והבוהמה העמלים להנדס את תודעת הציבור. וכיון שרוב העם לא מכיר אותנו באופן ישיר, הם יכולים להנדס את תודעת המוני בית ישראל בקלי קלות.

פשוט לוקחים תמונה של חרדי זורק ביצים על שוטר וחרדי הקורא לשוטרת "שיקצע" וזה בהחלט מספיק לציבור הכללי לחשוב שכך נראים ומתנהגים כל החרדים. ואם זה ההתנהגות שלהם - חושב לעצמו הישראלי הממוצע - מגיע להם שכך המשטרה תתנהל מולם, וכמאמר "עם נבל תתנבל".

ברור שזה לא נכון, אבל איך ידע זאת השוטר הזוטר (הישראלי הממוצע) אם אנו הציבור החרדי גזרנו על עצמינו לא לבוא עמו במגע.

בעל התניא מבאר (בפרק ו ועוד) שהרגש הוא לפי ערך השכל. התינוק חושק בדברים פעוטי ערך כי זה מה ששכלו משיג, וכן מתכעס ומתקצף משטויות לפי גודל שכלו. המבוגר שהתרחבה דעתו הוא חושק לדברים אחרים ומתכעס מדברים אחרים. וכלשון הפסוק "לפי שכלו יהולל איש".

שורש שנאת החרדים תלוי בתודעה של הציבור הכללי.

ואם זה שורש הבעיה, הפתרון לשנאת החרדים הוא די פשוט (וכפי שכתבתי בהרחבה בטור הקודם, מדברי הרבי מליובאוויטש):

הגיע הזמן לצאת מההסתגרות והבידוד החברתי שגזרנו על עצמינו, לצאת אל המוני בית ישראל ולקרבם לאבינו שבשמים. כאשר המוני בית ישראל יכירו חרדים, ולא דרך המסכים, אז ממילא תשתנה התודעה.

כאשר מפכ"ל/ניצב משטרה יכיר חרדים באופן ישיר הוא יבין יותר את הצרכים של הציבור החרדי ויתנהל מולם באופן הגיוני יותר.

ככל שהשוטרים יכירו חרדים יותר ויותר, הם ילמדו להעריך את הציבור החרדי באופן עמוק יותר, וממילא הם יתנהגו ויתייחסו בצורה מכובדת יותר.