אאא

חברי בד"צ 'העדה החרדית יצאו הערב (שלישי) במכתב חריף שלא לבטל את הלימודים בישיבות והזהירו מפני כך שדרי הצניעות ירדו פלאים. במכתבם יצאו חברי הבד"צ בהוראה לומר חמישה פרקי תהלים בכל יום, ו'אבינו מלכנו' בשני וחמישי.

רבני הבד"צ אף מורים במכתבם "להשגיח בעינא פקיחא על סדרי לימודם של תשב"ר שלא לבטל חלילה מלימודיהם" ובחתימת מכתבם רומזים הדיינים לשמור על כללי הבריאות.

במכתב מיוחד שמתפרסם תחת הכותרת "קול קורא לתשובה ותפילה", מעוררים הגאב"ד והראב"ד עם חברי בד"צ 'העדה', כי יש לשוב בתשובה ולא ללכת שולל אחרי משאות שווא ומדוחים האומרים מקרה הוא.

הרבנים כותבים כי "שוב זעקת בני ישראל החולים ודווים באה אלינו, מאימת וסכנת המכה המהלכת שהתגברה שוב לע"ע ה"י, וזקוקים לרחמי שמים המרובים לרפואת חולי ישראל ועל הבריאים שלא יחלו, ועל פרנסתם שיתברכו בעת אשר נשבר מטה לחמם של רבים בצוק העיתים הללו. ומן השמים מעוררים אותנו לתשובה ותיקון המעשים, ואינם אלא קול קורא לשוב אל השי"ת באמת ובלב תמים, ולא ללכת שולל אחרי משאות שוא ומדוחים האומרים מקרה הוא כי הוא דרך אכזרי כדברי הרמב"ם".

במרכז מכתבם קובעים הדיינים בראשות הראב"ד והגאב"ד, כי אין לבטל את הישיבות בתקופה זו: "אולם לעת כזאת חובה עלינו לחזור ולהתחזק בג' עמודי העולם, ובפרט בעמוד התורה המקיים את העולם, להשגיח בעינא פקיחא על סדרי לימודם של תשב"ר בחורי הישיבות ואברכי הכוללים הי"ו, ושלא לבטל חלילה מלימודיהם".

בנוסף מבקשים הרבנים  שלא לבטל תורה בתקופת בין הזמנים הקרובה: "במיוחד בהתקרב המועד בו יוצאים רבים להפסקה הנקראת חופש או בין הזמנים אשר ע"ז כבר צווחו קמאי בקול גדול אולם בעוה"ר פשתה ברבים מבתי התתי"ם והיכלי הישיבות צריכים להזיהר במשנה זהירות שלא לבטל ח"ו תורה מישראל".

במכתבם אף מביעים חברי הבד"צ בראשות הראב"ד והגאב"ד את כאבם על הישיבות בהן התבטלו סדרי הלימוד כמה חודשים, "בפרט בשנה זו אשר כבר התבטלו רבות, ומה כואב הלב אשר בתקופה של כמה חודשים באין סדרי לימודים ורבים חללים נפלו ותשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות באין מסגרת וסדר היום".

לקראת סיום מכתבם יוצאים הבד"צ בהוראה מיוחדת הנוגעת לאלפי בני העדה החרדית, לפיה מהיום יאמרו בכל יום חמשה פרקי תהלים, וישתדלו לומר לכל הפחות בשני וחמישי תפילת אבינו מלכנו. "ולעורר רחמי שמים המרובים בתפלה ותחנונים בלב נשבר לשפוך שיח לפני בוכ"ע ישוב ירחמנו ויסיר מעלינו כל נגע ומחלה לרפואת חולי ישראל והתמדת בריאותם של אחב"י בכל מקומות מושבותם, יאמרו בכל יום חמשה קפיטלך תהילים אחרי התפלה התפלה י"ג, כ' קכ"א, ק"ל קמ"ב.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ולהשתדל לומר תפלת אבינו מלכינו לכה"פ בימי שני וחמישי ובפרט בער"ח יום שלישי דברים כ"ט תמוז הבעל"ט, ולומר סדר הקטורת בכוונה, להקפיד על אמירת מאה ברכות בכל יום בכוונה הראויה. ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה".

הרבנים אף מזהירים: "כמו כן חובה קדושה להתחזק בשמירת גדרי הצניעות והקדושה אשר ירדו פלאים רח"ל, לחזק את בדקי בתינו שלא יעלה עליהם פורץ בדמותם של הכלים הטעכנעלאגיים המכלים מנפש ועד בשר. ואף גם זאת להתחזק באמונה שלימה בבורא ומנהיג העושה ויעשה לכל המעשים ולא לשים מבטחינו בזרוע בשר אשר לא יועיל ולא יושיע".

בחתימת מכתבם רומזים הדיינים על חובת הזהירות ושמיעה להוראות הרופאים כדי שלא להיות גרמא בנזיקין, כאשר ההוראה נכתבת בסתמיות, עם כללים ללא פרטים, עם התוספת "ודי למבין": "וכמובן שיש להזהר שלא להיות גרמא בנזקין לעצמו או לאחרים חלילה, ודי למבין".

"ומשמי מעל יקבלו את סדר תפילתינו ואנקתינו להסיר הנגף, לשלוח רפו"ש לחולי ישראל והבריאים יתמידו בבריאותם ולא יחלו ח"ו".