אאא

בטור השבועי הקודם הגענו לתובנה כי עוד יבוא יום בו נדע ונבין כי 'ימי הקורונה' הביאו עלינו דווקא טובה וברכה, וסיימנו בתקווה כי לא יארכו הימים שנראה איך וכיצד התגלגלו הדברים.

והנה השבוע בהשגחה פרטית מן השמים זכיתי להערה בפרשת השבוע וממנה להארה אקטואלית בדיוק בנושא הזה! וכקוראים נאמנים הרגשתי זכות נעימה לשתף אתכם בה.

בתזמון מעניין פנה אלי ידידי מר א.א.ל., אדם יקר בעל שאר רוח, איש חזון ומעש, שלקח על עצמו משימת קודש להוציא לאור את כתבי זקנו ראש המשפחה הצדיק המפורסם רבי שאול נחמיאש זצ"ל ובנו חכם רבי שלמה נחמיאש זצ"ל.

רבי שאול זצ"ל כיהן ברבנות בערים שונות ברחבי מרוקו, כמה מספריו כבר יצאו לאור עולם, חלקם הודפסו ע"י בני משפחתו לאחר פטירתו. רבי שאול היה אדם מורם מעם, ובד בבד היה מרבה להשכין שלום בעם ולאחד בין כלל ישראל בין איש לרעהו, מתוך כבוד הדדי ושמירה על כבוד התורה ולומדיה. בדאגתו ואחריותו לשמירת היהדות בעם, היה רבי שאול זצ"ל טורח לזכות את ישראל במצוות, כך היה מכתת רגליו ממקום למקום כדי למול עוד ועוד מילדי ישראל.

הקפדות שונות נקשרו בשמו, סלסולי והידורי כשרות מיוחדים שהיה נוהג בהם, כמו גם חזותו שהיתה ניכרת בין באי בית המדרש כאשר היה עטור בטלית ומוכתר בתפילין במשך שעות היום. יודעי דבר היו מציינים את הצומות הרבות שהיה מתענה למען הכלל והפרט, לעיתים אף נהג לקיים 'תענית הפסקה' – זו היא תענית שנוהגים בה צדיקים קדושי עליון הכוללת צום משבת לשבת! זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

מתוך הערכה בחשיבות הפרויקט התחלתי גם אני לעיין בכתבי היד ובספרים העתיקים, תוך כדי השתלשלות הדברים מצאתי פירוש נפלא בספרו "ויאמר שאול" העוסק בפרשת השבוע שלנו, שנוגע בנקודה הקשורה לענייננו, וכה דבריו:

"הפסוק בפרשתנו אומר: 'וּצְדָקָה תִּהְיֶה לָּנוּ כִּי נִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל הַמִּצְוָה הַזֹּאת לִפְנֵי ד' אֱלֹקֵינוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּנוּ'. וכבר עמדו המפרשים מה ענין ה'צדקה' לשמירת המצוות? והרי עוסקים כאן בקיומם של כל התורה והמצוות, ומדוע בחרה התורה לציין כאן דווקא את ה'צדקה'?".

ומבאר המחבר ז"ל כי הפסוק רומז בזה למאמר חז"ל הידוע כי "אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה", והפסוק מתפרש כך: כל המצוות כולם נקראות בשם "צדקה" כאשר הם מתקיימות בשלימותן, ואימתי זוכים שהם יהיו כביכול "שלנו" – שייקראו על שמנו? כאשר "נשמור לעשות את כל המצוה הזאת" – כאשר נקפיד לקיים אותם בשלימותן ולסיים כראוי, ואז הם ימליצו טוב בעדנו לפני ד' אלוקינו שציוונו עליהם, וכמו שאמרו חז"ל על הפסוק "כל המצוה אשר אנכי מצוך" – המתחיל במצוה אומרים לו גמור. עד כאן דבריו הנפלאים.

וכעת, נחזור לאקטואליה, ידוע ומפורסם כי הגאולה העתידה לבוא תהיה בזכות ה"צדקה", וכפי שמביא הרמב"ם (הלכות מתנות עניים פרק עשירי) מדברי חז"ל כי אין ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר 'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה'.

והנה בימים כתיקונם מצוות הצדקה שמורה למקרים מסוימים, לאירועים חריגים, או לנזקקים מסוימים שנצרכים לעזרה. אך לפתע כעת ב'ימי הקורונה' אנו נחשפים לתגלית מדהימה, אין אדם שאינו נזקק! במידה זו אחרת כל אחד ואחד מאתנו זקוק לעזרת הזולת, שלא לדבר על חברים וקרובים שהגיעו קרוב לפת לחם מתנודות משבר הקורונה הכלכלי שעדיין לא סיים את ה'גל הראשון'... מי בעזרה ותמיכה זמנית להלוואה עד להגעת המשכורת המתמהמהת וה'מענקים' שבינתיים רואים אותם רק בתקשורת, ועדיין לא הגיעו לחשבונות המוטבים המשוועים לעזרה... ה'חקירה האפידמיולוגית' למיפוי מוקדי ההתפרצות משבר הקורונה הכלכלי – עדיין רחוקה מסיומה...

עסקים קטנים קורסים בזה אחר זה, וחייבים לבוא לעזרתם, כבר סיפרנו בעבר על מצוקתם של בעלי ענף האירועים.

ברוח זו שוקדים בעיריית חדרה על רעיון ויוזמה ברוכה לשיקום ועידוד הרכישה בעסקים הקטנים שבעיר באמצעות שוברי קנייה לעובדים המיועדים לרכישה מקומית בעסקים אלו.

ויתירה מכך, גם מי שאינו נזקק במובן הכלכלי, כמעט אין מי שאינו מכיר קרוב או חבר שזקוק לעזרה, ואני כבר לא מדבר על העזרה לחולים הזקוקים לתמיכה רפואית ומורלית, אלא אפילו לכלל האוכלוסיה, עזרה טכנית בסיסית מפה ומשם, אם זה חבר שנכנס לבידוד בית לתקופה של ימים ספורים ואין לו מי שיקנה עבורו במכולת! או זקוק למשחק מאתגר ותעסוקה לילדים שמסובבים מכאן לשם בבית המבודד בחוסר מעש, סוג של 'פדיון שבויים' מודרני... ועוד ועוד דוגמאות שכל אחד מאיתנו מכיר בעצמו.

התובנה שמיד 'קפצה לי בראש' היא כי מי יודע אם לא באו ללמד אותנו מן השמים ב'ימי הקורונה' הללו, כי מצוות הצדקה – ובפרט החלק של "גמר המצווה" והשלמתה, כדבריו של בעל "ויאמר שאול" – נמדדת דווקא בפרטים הקטנים הללו, בשימת לב ודאגה אמיתית לזולת, לשים לב למכירים ולקרובים שמאותתים לעזרה, לברר בעדינות וברגישות כיצד אפשר לעזור בצורה מכובדת ויעילה לאחינו ובשרינו המשוועים לעזרתנו, ובכך נזכה בקרוב להגיע לגאולה השלימה שתבוא בזכות אותם צדקות קטנות לכאורה אך משמעותיות בהחלט, הלוואי וזו תהיה הבשורה האמיתית מ'ימי הקורונה' הללו, ובקרוב נוכל לומר בפה מלא: הכל היה שווה! בגאולה השלימה בקרוב בימינו אמן.

שבת שלום שבת של נחמה ושמחה