אאא

מקורביו של הגאון רבי עמרם פריד, רבן של כמה קהילות בבני ברק ופוסק הלכות מוכר, מפרסמים הערב (חמישי) בשמו סיכום נחוץ להלכות הנהוגות כעת, עם צאת צום תשעה באב.

כידוע, השנה חל היום האחרון של 'תשעת הימים' יממה לפני שבת, ולכן לא כל האיסורים משנים קודמות תקפים גם בשנה זו.

 הרב פריד בשיעור: איך יבנה ביהמ"ק ה-3 (באדיבות המצלם)

ואלו ההלכות:

כביסה - לבני עדות המזרח מותרת ממוצאי הצום. לבני אשכנז מותרת מבוקר יום שישי, ובשעת הצורך אפשר להקל כבר במוצאי הצום.
תספורת - כנ"ל.
רחיצה - כנ"ל.
ברכת 'שהחיינו' -  כנ"ל.
שמיעת מוזיקה - כנ"ל.
• אכילת בשר ויין - מותרת מחצות היום של י' באב. לבני עדות המזרח מותרת מי' באב אחרי השקיעה.

ולסיום, תזכורת: מכיוון שבבוקר הצום, נטילת ידיים של שחרית מותרת רק עד פרקי האצבעות, יש להקפיד הערב ליטול ידיים כרגיל, שלוש או ארבע פעמים.