אאא

מסכת שבת, דף קנ"ג - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף קנ"ג - באידיש:   

 

מסכת שבת, דף קנ"ג - באנגלית:   

 

מסכת שבת, דף קנ"ג - בצרפתית:   

 

מסכת שבת, דף קנ"ג - בספרדית: