אאא

לאחר שהחתונה נדחתה ביותר משבוע, הערב (שני), התקיימה בירושלים שמחת החתונה לנכדתם של ראש ישיבת בריסק וראש ישיבת פוניבז'.

החתונה נערכה לפני השקיעה בחצר אולמי תלמוד תורה חוות דעת בשכונת גוש 80 בירושלים - על פי ההוראות של משרד הבריאות..

החתן הוא תלמיד ישיבת בריסק בירושלים, ונינו של ראש ישיבת הרמה בלונדון הגאון רבי אליקים שלזינגר.

הכלה היא בתו של הגאון רבי יצחק זאב (ר' וועלוועל) סולובייצ'יק, ונכד זקן ראשי הישיבות (98), הגאון רבי משולם דוד סולוביצ'ייק (בנו של הרב מבריסק וראש ישיבת בריסק) - שכובד בסידור הקידושין. אם החתן היא בתו של הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז'.