אאא

שר השיכון יעקב ליצמן הודיע היום (שני) על מינויים של ארבעה חברים חדשים לוועדה הציבורית של משרד השיכון.

מדובר בוועדה ציבורית לערעורים בנושא סיוע בדיור. בין החברים שמונו ישנם שלושה שייצגו את המגזר החרדי.

המינויים החדשים כוללים נציג למגזר החסידי – יוסי יעקובוביץ מעסקני חסידות צאנז, יום טוב זלוטניק המזוהה עם דגל התורה ואיש ש"ס שלומי לוי.

נציגת המגזר הערבי היא הגברת מהט מנצור עלי. מדובר בוועדה העליונה של המשרד לערעורים על סיוע בשכר דירה, זכאות לדיור ציבורי ועוד.

גורם במשרד השיכון אמר ל'כיכר השבת' כי השר ליצמן ביקש כי יהיה שוויון בוועדה - ולכן נתן ייצוג לכלל המגזרים.

בוועדה יהיו עד 14 חברים: עד 11 חברים מקרב הציבור בתשלום. שלושה חברים עובדי מדינה, ובהם: נציג משרד הבינוי והשיכון – סמנכ"ל בכיר לסיוע בדיור, נציג משרד העבודה והרווחה ונציג המשרד לקליטת עלייה.