אאא

בתום עבודת מטה בת מספר שבועות, הציג הבוקר (שלישי), שר המשפטים אבי ניסנקורן, שורה של צעדים שיביאו לשיפור בעבודת מח"ש ולחיזוק אמון הציבור בה. השינויים שגובשו בשיתוף עם היועץ המשפטי לממשלה ועם בכירי המשרד יחלו באופן מיידי.

להלן תמצית הרפורמה במח"ש:

1. אזרוח מלא של מח"ש. "המשטרה לא תחקור את עצמה"

לא יועסקו עוד שוטרים באגף החקירות. כאשר יש חשד ששוטר סטה מהכללים, יש לוודא שהוא ייחקר על ידי גוף ניטראלי ומנותק מהמשטרה. כיום, כמה מהחוקרים המועסקים במח"ש "מושאלים" מהמשטרה. מתכונת ההעסקה שנהוגה כיום תסתיים בתוך שלושה חודשים.

2. טיפול מואץ לתלונות על פשעי שנאה. "אפס סובלנות לגזענות"

תלונות המוגשות למח"ש בגין עבירות לכאורה של פשעי שנאה, גזענות, הומופוביה ופגיעה באנשים עם מוגבלות - יטופלו בהליך מואץ. מח"ש תמצה את כל הליכי החקירה בתיקים מסוג זה, ורק במקרים חריגים ויוצאי דופן ייסגרו תיקים כאלה בעילה של "חוסר עניין לציבור". במסגרת השינויים, קבע היועמ"ש מנדלבליט כי סגירת תיק בנסיבות כאלה תתקבל רק באישור מנהלת מח"ש באופן אישי, במסגרת החלטה שתנומק בכתב.

3. חיזוק הייצוג ההולם בקרב עובדי מח"ש

תחוזק מגמת העסקה מגוונת בכל יחידות מח"ש בדגש על שילובם של בני קהילת יוצאי אתיופיה, החברה הערבית והאוכלוסייה החרדית. זאת על מנת להגביר את האמון במח"ש ולשפר את השירות לאזרח.

4. קיצור לוחות הזמנים לטיפול בכלל התלונות המגיעות למח"ש

שר המשפטים החליט על תגבור היחידה בפרקליטים נוספים כדי לקצר את משך הטיפול בתלונות. במקביל, הנחה היועמ"ש כי תוצג בתוך 30 יום תכנית מפורטת לקיצור לוחות הזמנים בטיפול בפניות, תוך קביעת יעדים ומדדים ברורים.

5. הנגשת מח"ש לכל אזרח המבקש לפנות אליה

יוקם מוקד טלפוני לפניות ציבור ויימשך תהליך ההנגשה המקוונת של היחידה.

כל הצעדים והשינויים שפורטו יגובשו תוך 30 יום - ויישומם יושלם עד סוף 2020.

שר המשפטים אבי ניסנקורן אמר עם פרסום הרפורמה: "יחד עם השמירה על מערכות החוק והצדק, חלה עלינו החובה לדאוג לריסון הכוח השלטוני אל מול האזרח. זה הבסיס לזכויות הפרט של כל אזרח במדינת ישראל. אנחנו משרתי ציבור, וככאלה, מוטלת עלינו המשימה לוודא שהציבור מקבל מאתנו את השירות הטוב ביותר".

ניסנקורן הוסיף: "מדובר ברפורמה מקיפה, שתשנה מציאות. יחד עם זאת, לא מדובר בסוף פסוק. אבחן את האפקטיביות של הפעולות תוך כדי תנועה והיכן שצריך נוסיף, נחזק ונתקן. אני מקווה ומאמין שנעשה זאת בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה ועם המשרד לביטחון הפנים. אין לי ספק שמכלול הצעדים שנבצע בתקופה הקרובה, יחזקו את מח"ש, את אמון הציבור בה , והם יחזקו גם את המשטרה. זה האינטרס המשותף לחברה הישראלית כולה".

שר המשפטים אבי ניסנקורן: "יחד עם השמירה על מערכות החוק והצדק, חלה עלינו החובה לדאוג לריסון הכוח השלטוני אל מול האזרח. זה הבסיס לזכויות הפרט של כל אזרח במדינת ישראל. אנחנו משרתי ציבור, וככאלה, מוטלת עלינו המשימה לוודא שהציבור מקבל מאתנו את השירות הטוב ביותר".