אאא

אנו נמצאים 83 שנים אחורה, חודש אלול תרצ"ז, בעיירה מרינבד מתכנסים גדולי ישראל לדון על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל.

בפרקים הקודמים הבאנו את דעתם של רבי אליעזר סילבר, הריש"א לוין, הרבי מסדיגורה, הגרי"ל צירלסון והאדמו"ר רבי דוד בורנשטיין מסוכטשוב, שנקטו בעד הקמת המדינה, וכן את דעתם של הגר"א ווסרמן ורבני חב"ד ששללו לחלוטין את הקמת מדינת ישראל.

• • •

מעניין ביותר סברתו של הגאון המופלא רבי מנחם זמבה מגדולי פולין, שהתנגד באופן נחרץ ביותר להקמתה של המדינה, לא מפני שהוא היה בהשקפתו של הרב וסרמן, אלא מפני שהוא אינו רצה להפסיד שום צעד ושעל מאדמת ארץ ישראל הקדושה.

בנאומו המרתק ביאר ונימק הרב זמבה את דעת האוסרים ואת דעת המתירים.

האוסרים, הסביר: נתמכים בחת"ם סופר שלא הסכים לחצי גאולה, כמו כן, יש חילול ה', שיהודים מוכנים לקבל חצי גאולה, ומשמע שהם לא מאמינים בגאולה שלימה בהגעתו של משיח צדקנו [!] ועדיף וראוי לסבול את אורך הגלות, ובלבד לקבל גאולה שלימה!

הספר על הגר''מ זמבה ממנו ליקטנו את נאומו במועצת. ספר מענין בפני עצמו על גדולי ראשי הישיבות זי''ע, ושרה שנירר מייסדת בית יעקב (ארכיון ישראל שפירא)
הספר על הגר"מ זמבה ממנו ליקטנו את נאומו במועצת. ספר מעניין בפני עצמו על גדולי ראשי הישיבות זי"ע ושרה שנירר מייסדת בית יעקב (ארכיון ישראל שפירא)

נביא את נאומו המלא, שנותן לנו צוהר נדיר להבין את ההתלבטות הגורלית שהייתה לגדולי ישראל באותה שעה: "שאלת ארץ ישראל העומדת על הפרק יש גם בה משום קידוש השם, יש בזה דעות שונות, מהם לחיוב ומהם לשלילה, דעת אלה הרוצים לראות במהרה התכוננות מלכות ישראל, הוא מחמת גודל תשוקתם לקדש את שם שמים לעיני העמים, להראותם, כי אחרי שעברו אלפיים שנה, ועם ישראל נע ונד בארץ, עוד לא אבד שברו, ועוד חי יחיה".

הרב מנחם זמבה (מתוך ויקיפדיה - ללא קרדיט)
הרב מנחם זמבה (מתוך ויקיפדיה - ללא קרדיט)

ממשיך הרב זמבה: "אולם דעת המתנגדים לזה היא, אשר תמיכתם על יסוד גאון ישראל חת"ם סופר זצ"ל אשר כתב בספרו (תורת משה פרשת שופטים) "אינו דומה גאולה העתידה במהרה בימינו לגאולות שעברו... והנה אפשר כבר היו ראויים להיות נגאלים גאולה שאינה שלמה או לשון שלום בינינו ובין האומות שאנו שוכנים בצלם או יותר מזה להיות גאולה ממש כמו בית שני וכו'. אבל אין חפץ בזה! כי אם גם אנחנו אפשר שנתפשר לקבל גאולה כזו רק להיות גאולים, אבל מכל מקום אבותינו הקדושים לא יתרצו עתה כי אם בגאולה שלמה, וטוב לישראל לסבול אורך הגלות כדי שתהיה בסוף גאולה שלמה בכל".

(יש לציין ששמעתי מת"ח מובהקים שדברי החת"ם סופר על אי רצונו לראות בגאולת ישראל כמו בבית שני, תמוהים ביותר, כלום עזרא ונחמיה לא עשו טוב שקיבלו את הצהרת כורש ובנו את בית המקדש מתחת שלטון הפרסים?! ואיך מכנה החת"ם סופר את ימי בית שני "חצי גאולה"?! וצ"ע)

ממשיך הרב זמבה בנאומו ומסנגר על המתנגדים להקמתה של מדינת ישראל, כיון שאם נתמוך בה, הרי שנמצא שאנו מאמינים בחצי גאולה, וזה בניגוד לאמונה היוקדת על גאולה שלמה בביאת משיח צדקנו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב זמבה במרכז, עם הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק מבריסק ובנו יוסף דב (מתוך ויקיפדיה - ללא קרדיט)
הרב זמבה במרכז, עם הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק מבריסק ובנו יוסף דב (מתוך ויקיפדיה - ללא קרדיט)
הגדלה

אומנם הרב זמבה לא רצה להחליט במחלוקת זו, ואומר: "אינני חפץ לחוות את דעתי במחלוקת זו עד שיתבררו הדברים יחד עם גדולי התורה", או אז ממשיך הרב זמבה ואומר בתקיפות: "יש לנו ספר תורה קדוש אשר נאמר עליו תורת ד' תמימה, ואם חסרה אות אחת הרי זהו פסול מקדושתו, יש לנו גם ארץ קדושה אשר גם עליה נאמר כי קדושתה היא כשכל ישראל עליה, ולכן רק אנשים כאלה אשר להם העוז המר לקרוע גזרים מתורתנו התמימה הקדושה – הם הם אשר ירהיבו בנפשם לקרוע גם את ארצנו לגזרים".

"אבל אנחנו שומרי התורה וחרדים על דבר ד' של תורה שבכתב ושבעל פה מראשו ועד סופו, מוסרים את נפשינו על כל אות ואות ועל כל מנהג שבישראל – בשום אופן לא נוכל להסכים לוותר אפילו על צעד ושעל אחד בארצנו הקדושה".

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]