אאא

התרגשות גדולה בקרב חסידי ויז'ניץ בעיר אלעד לאחר שהאדמו"ר מינה את בנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר לתפקיד רב הקהילה בעיר.

בשיחת קודש שמסר הרבי לכלל החסידים בעיר התבטא הרבי בזה הלשון: "הנני ממנה את בני הרה"צ רבי יעקב מרדכי שליט"א שיעמוד וידאג לחלק הרוחני שבקהילה, הוא אברך ראוי לכך, וזכות אבוה"ק יעמוד לו להצלחה מרובה בכל מעשי ידיו".

כזכור, לפני כשבועיים בעת שהרבי ביקר בקרב חסידיו בעיר אשדוד, הוא מינה את בנו הנוסף הרה"צ רבי יצחק ישעי' הגר לאחראי על נושא הרוחניות בקרב חברי הקהילה.

יצוין, כי קהילת חסידי ויז'ניץ באלעד היא השניה בגודלה מסך הקהילות של ויז'ניץ ברחבי הארץ, כאשר הרה"צ רבי יעקב מרדכי מקפיד על קשר רציף עם חברי הקהילה במשך השנים האחרונות, ואף החל לאחרונה לערוך ביקורים בהיכלי הישיבות והכוללים, כאשר בנוסף לכך החלו בחורי בר מצווה להיכנס אליו ביחידות לצורך שיחות חיזוק מיוחדות אותם מוסר הרה"צ לבחורים הצעירים.

בתקופה האחרונה החל הרה"צ שליט"א בביקורים בהיכלי הישיבות והכוללים, וכמו כן כל בחור בר מצווה לפני שמחת הבר מצווה זוכה להיכנס אליו לשיחת חיזוק כפי שהיה מנהג אביו שליט"א בכהנו כרבם של חסידי ויזניץ טרם עלותו על כס האדמורו"ת.

אחד מחסידי ויז'ניץ אומר בשיחה עם 'כיכר השבת', כי מדובר במינוי עוצמתי במיוחד, שכן הרה"צ רבי יעקב מרדכי מחובר מאד לחברי הקהילה ברחבי הארץ, כאשר בנוסף הוא זה שמנהל את פרוייקט הקמת 'בית ויזניץ' בבני ברק, פרוייקט שנחשב לחשוב ביותר לאביו האדמו"ר.