אאא

תחת הכותרת "בשורה לציבור אנ"ש", מציעים במכון הלכה חב"ד למנות אותם לשליחים, תמורת תשלום, על מנת שיעשו עבורכם כפרות על תרנגול.

הם מסבירים כי עבור מי שאינו יכול לעשות לבד כפרות, "האפשרות המהודרת עבורו היא לשלוח שליח שיעשה כפרות וישחט עבורו ועבור כל בני ביתו".

ההסבר: "האפשרות של עשיית כפרות על דג או כסף לא מובאת בכתבי האריז"ל ובשו"ע אדה"ז, ועל כן למנהגנו, כשאי אפשר להשיג עוף לכפרות יש להעדיף לעשות זאת באמצעות שליח".

אך האם בחב"ד אכן לא נהגו לקיים כפרות על כסף, אלא העדיפו למנות שליח? סערה רבה התעוררה, לאור העובדה שלמרות שבשו"ע הרב אין אזכור לכך, הרבי מליובאוויטש הביא את האפשרות.

בחוברת 'קידוש ותפילות' למועדי חודש תשרי, שיצא בשנת תש"ד בהוצאת קה"ת שבראשה עמד הרבי, לצד הנוסח על 'כפרות' עם תרנגול, הובאה האפשרות לעשיית כפרות על ממון, ואף הובא הנוסח המתאים לכך.

רבה של קריית מוצקין, הרב מאיר דוד דרוקמן צוטט באתר COL אומר: "יש דברים עליהם כותבים הפוסקים ש"מעולם לא ראינו ולא שמענו" הם כן ראיה. לא ראינו ולא שמענו (עכ"פ) בעדות האשכנזים שממנים "שליח" לעשות כפרות".

"הראיה שמביאים שבשו"ע אדה"ז לא מוזכרת האפשרות לעשות כפרות על כסף - איננה מוכרחת שכן הוא למעשה. ישנן מנהגי ישראל תורה שכן נוהגים, למרות שזה מוזכר "רק" במטה אפרים, למשל".

"זאת ועוד והוא העיקר: בקונטרס של סדר הימים הנוראים שיצא על ידי קה"ת בשנת 1944 (כך מודפס על עמוד השער), מובאת במפורש האופציה שעושים כפרות על ממון".