אאא

סערה בישיבת 'חברון' בירושלים: מתווה הקפסולות הקפדני שמצליח להישמר בישיבה, ובחסדי שמים אין חולי קורונה בישיבה בעקבות כך, מתערער בטענה כי הוא מביא להרס נפשי ורוחני של תלמידים.

לידי 'כיכר השבת' הגיע מכתב שנוסח ע"י מספר תלמידים מהוועדים הגבוהים, ונשלח לראש הישיבה הגאון רבי יוסף חברוני. התלמידים מביעים את כאבם ממתווה הקפסולות המחמיר שגורם לבחורים "להישבר לצד קושי נפשי עמוק", כלשונם.

את מכתבם פתחו הבחורים בדברי תודה להנהלת הישיבה וכתבו: "ראשית כל נודה על העבר, על המסירות נפש של הראשי ישיבה למען בני הישיבה בעת הזו אשר בחוץ תשכל חרב ובחדרים אימה, עומדת הישיבה כמו בעבר כנגד כל הניסיונות בגאון ובתפארת, וברוך ה' צולחת הישיבה את המשבר הזה וזוכים אנו להסתופף בין כותלי הישיבה, וניכרת ההשקעה המרובה למען נוכל להמשיך ולהגות בתורה בנחת וביישוב הדעת".

הבחורים תיארו את המצב הנפשי הקשה של חלק מהתלמידים בעקבות המתווה המחמיר המוקפד הנהוג בישיבה בשל החשש מכניסת נגיף הקורונה לישיבה, וכך כתבו: "בתוך עמי אנוכי יושבת, ובלב כבד רוצים אנו להעביר לראש הישיבה מעט מרגשי ליבנו אשר אנו חווים בעת הזאת".

לדבריהם, "מלבד ההקרבה העצמית, הבחורים הולכים ונשברים ומאבדים את שמחת החיים. הקושי הנפשי עמוק, וההקרבה גדולה עד בלתי אפשרית".

"האמנם, נכון שבזמן קיץ ובזמן אלול כשהזמן היה קצר וזמני, הדבר היה אפשרי. אבל לעת עתה בהתקרב זמן חורף ארוך, היות וגם אנו מתקרבים ב"ה לפרקינו, איננו מסוגלים עוד. אי לכך, במצב הקיים אין ביכולתנו אנו בני הישיבה להמשיך בסדר הזה".

מוסיפים הבחורים, "למרות שאנחנו מבינים את המצב בחוץ, ואנו מודעים לכל המאמץ שנעשה בכדי לקדם את המתווה הנוכחי, אנחנו מבקשים בשמנו המבוגרים והצעירים שלמרות שכלפי חוץ לומדים כמו שצריך, התחושות והמעמסה הנפשית קשים עד בלתי אפשריים".

בסיום מכתבם כתבו כי "בלא להוריד מאומה מן ההכרת הטוב, זקוקים אנו למתווה שונה שיענה על הצרכים הרוחניים הגשמיים והנפשיים של כלל בחורי הישיבה".

על המכתב חתמו עשרות תלמידים. בשיחה עם 'כיכר השבת' טוענים תלמידים כי גם המשגיחים בישיבה מתנגדים למתווה הקפסולות, שלדבריהם גורם נזק רוחני ונפשי גדול לתלמידים. בפיהם בקשה אחת, לפעול למתווה אחר, כזה שייתן מעט שחרור וחופש תנועה לתלמידים.