האזינו להקלטה  (תמונה: באדיבות 'דרשו')
אאא

החודש' מציינים בעולם התורה והמוסר 50 שנים לפטירתו של המשגיח, הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל, משגיח ישיבת 'כפר חסידים'.

המשגיח זצ"ל הותיר אחריו את עולם המוסר וההשקפה מיותמים, אך לידי 'כיכר השבת' הגיעה הקלטה נדירה המעוררת את הנהגותיו ודרכו של המשגיח זצ"ל.

בהקלטה, נשמע המשגיח זצ"ל קורא פסוק בפסוק בפרק 'שיר המעלות ממעמקים' בתהילים, בהשתפכות הנפש ובהגייה ליטאית שורשית.

בהיותו משגיח ב"כפר חסידים", החזון איש בירכו במילים "עוד ינובון בשיבה", והוא ראה בזאת רמז שעל אף גילו המבוגר (75) יאריך במשרתו.

כחניך שיטת "קלם" היה ידוע כבעל סדר קפדני ושליטה עצמית. מסופר שלא היה מסובב את ראשו ללא סיבה והחלטה מוקדמת. כאשר ראה תלמיד מחכה בתחנת האוטובוס ומפנה ראשו כדי להסתכל אם האוטובוס מגיע, היה אומר: "בקלם היו מייסרים על הפקרות כזאת!". הנהיג בישיבה שכל בחור ממלא את הנטלה לבא אחריו.

ברכתו של החזו"א אכן התקיימה אצל המשגיח שנפטר בגיל 94 בכ' באלול תש"ל ונטמן בבית הקברות היהודי בהר הזיתים בירושלים.