אאא

עקב ריבוי המבודדים שאינם יכולים לצאת מביתם, ולאור העובדה כי רבים עתידים להתפלל ביחידות ביום הכיפורים, והכל שואלים מה מותר לומר בתפילת כיפור כשמתפללים ביחיד, ועל מה יש לדלג. מספר רבנים חשובים הכינו מדריך קל ומקוצר למתפלל ביחיד ביום הכיפורים.

להדפיס ולהדביק על המחזור • אלו ההוראות למתפלל ביחיד
להדפיס ולהדביק על המחזור • אלו ההוראות למתפלל ביחיד

בקובץ המסודר באופן ברור ונעים, יש את כל הקטעים עליהם יש לדלג כאשר מתפללים ביחיד, לתועלת האדם הפשוט והנבוך, שרגיל במשך שנים להתפלל במנין.

>> להורדת הקובץ המלא - לחצו כאן <<

במכון 'מאורות אבי', שעומדים מאחורי היוזמה, מציינים כי לא רבים יודעים, למשל, שאפשר לברך "שהחיינו" בביתם ללא כלום (כי הרי אין קידוש כמובן), על עיצומו של היום הקדוש, וזו רק דוגמא אחת, עד כמה זהו דבר נצרך.

 כשירות לציבור ולזיכוי הרבים, 'כיכר השבת', מביא כאן את הדף כקובץ מצורף להורדה והדפסה, וכל מי שמתפלל ביחיד, או שהוריו בסיכון ואינם יכולים לצאת, ניתן להדפיס עבורם, ויוכלו להדביקו בתחילת המחזור.

יצוין, יש לזכור להכין נר נשמה ל-24 שעות, ולהדליקו בסמוך לכניסת החג, ועליו לברך "בורא מאורי האש" במוצאי הצום. וכמו כן בהוראת הרבנים, גם ציבור שמתפלל במנין, ישתדלו לקצר כמה שיותר בתפילות ובניגונים כדי שישהו כמה שפחות זמן יחד.

אלו ההוראות המלאות

 בתפילות

אין אומרים "בישיבה של מעלה", אבל אומרים "כל נדרי" (לפחות פעם אחת)
ולאחר-מכן מברכים "שהחיינו" בשם ומלכות (וטוב לאחוז בידיו תנ"ך או ספר קודש בשעת הברכה)
אין אומרים קדיש וקדושה
אין אומרים חזרת הש"ץ, ניתן לומר קטעים, כמו: "אדיר ונאור" וכדומה, אך אין צורך לומר שוב וידוי "על חטא" וכו'
אומרים "אבינו מלכנו"
טוב לקרוא את קריאת התורה וההפטרה גם מהמחזור, בשחרית ובמנחה (אך ללא הברכות תחילה וסוף)
אחרי תפלת לחש של מוסף למרות שאין אומרים חזרה, נכון לומר את סדר העבודה אתה כוננת, עד לכודים אסירי התקוה

בסליחות

אין לומר קטעים שבארמית: "רחמנא" וכדומה.
טוב לומר "אל מלך" עד "וכן כתוב בתורתך", אבל אין אומרים "ויעבור", וכדאי לראות את המילים בעינים, מבלי להוציא בפה, ולכוין את י"ג מידות במחשבה.
בסיום תפלת נעילה טוב לזעוק מכל הלב, קראתי בכל לב וה' הוא האלוקים (שבע פעמים)

במוצאי היום הקדוש, אומרים ברכת הלבנה, והבדלה עם נר שהיה דלוק מערב החג

במשך היום טוב ללמוד משניות מסכת יומא | טוב לומר ספר תהלים

לוח זמנים (כללי לכל הארץ)

מנחה של ערב יום הכיפורים - אפשר להתפלל החל מ-13:10, (נוהגים להתפלל מוקדם, לפני "סעודה מפסקת")
כל נדרי – החל מ-18:30
ערבית ליל כיפור – החל מ-18:50
עמידה שחרית זמנה – החל מהזריחה עד חצות היום
מוסף זמנה – מיד אחרי שחרית
מנחה – החל מ-13:20
נעילה – החל מהשעה 18:00
ערבית מוצאי יום הכיפורים ניתן להתפלל – החל מהשעה 19:00